Ben Bush, Evangelist Bush

Ben Bush, Evangelist Bush

.Onların sayıları son 50 yılda 120 kat arttı, •Onlara her gün yaklaşık 52 bin kişi katılıyor, •Onlar, kendilerinin "kurtarılmış" olarak yeniden doğduğuna inanıyorlar, •Onlara göre, isa Mesih'in mensubu olduğu bütün dünyadaki İsrailoğulları, bugünkü İsrail'den daha etkin ve geniş topraklara sahip bir İsrail devletinde toplanmalıdır. •Onlara göre, bütün Mezopotamya'yı kaplayacak olan bu devletin sınırları, "Kutsal Topraklar" üzerinde tek bir Müslüman... Read more

08-16-2009 13:09 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Yükseliş Kapıları / O / Sonsuz Olan'dan Sonsuz Meydana Gelir

Yükseliş Kapıları / O / Sonsuz Olan'dan Sonsuz Meydana Gelir

-Bazen İyi İle Kötü Yer Değiştirir. -Bazen Cennetle-Cehennem Yer Değiştirir. -Bazen Işıkla-Karanlık Yer Değiştirir. -Bazen Melekle-Şeytan Yer Değiştirir. -Bazen Ölümle-Yaşam Yer Değiştirir. -Bazen Yerle-Gök Yer Değiştirir. -Bazen Adem İle Havva Yer Değiştirir. -Demek ki; her şey Değişir ve Değiştirilir. -Değişmeyen İse Yalnızca O'dur.

08-16-2009 13:08 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Doğu Hıristiyanlığı Tarihi

Doğu Hıristiyanlığı Tarihi

Ermeni Akdamar Kilisesi, Kral Gagik tarafından 915 ve 921 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Binanın doğu cephesinin genel görünüşünde Vaftizci Yahya, Aydınlatıcı Gregory, Hazreti Eliyah, Adam, Thaddaeus, Nisibisli John ve Kral kabartması yer almaktadır.

08-16-2009 13:07 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Dini Hayatın İlkel Biçimleri

Dini Hayatın İlkel Biçimleri

Bu kitapta, bugün bilinen en basit, en ilkel dini ve onun esaslarını keşfetmek ve analiz etmek hedeflenmiştir. Bir dini sistem, şu iki koşulu yerine getirdiğinde onun gözlemlenebilir en ilkel din olduğu söylenebilir. Birincisi, bu dini sistemin organizasyonlarının basitliği başka hiçbir toplumda bulunmayan bir şekilde olması; ikincisi, bu dini sistemin kendisinden önceki başka bir dinden herhangi bir unsur alınmaksızın açıklanabilir olması gerekir.

08-16-2009 13:07 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Dinler Arası Diyalog

Dinler Arası Diyalog

Ünlü filozof J. Paul Sartre'in deyimi ile "konuşma hakkı olmayanlar; ancak Paris, Londra, Washington ve Brüksel'de ağızlarına tutuşturulan şeyleri Papağan gibi tekrarlayanlar" Vatikan ve Protestan kökenli misyon faaliyletlerinin parçası olanlar, Yırtıcı Kapitalizm adına Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesini, İslam coğrafyasına hakim kılmak ve Müslüman toplumları köleleştirmek için her şeye rağmen kendilerine kimlik ve direnme gücü veren kadim İslam geleneğini ve onun ön gördüğü yaşam... Read more

08-16-2009 13:06 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Hıristiyanların İslamı'ndan / Müslümanların İslamı'na

Hıristiyanların İslamı'ndan / Müslümanların İslamı'na

İslam'ın ortaya çıkışından günümüze kadar doğu-batı Hıristiyan dünyasında oluşturulan İslam/Müslüman imajlarının ortak noktası, bunların oluşumunda, -olumlu anlamda- Müslümanların hiçbir katkısının bulunmamasıdır. Bu imaj oluşturma sürecinde, dinsel kaygılar kadar siyasi ve varoluşsal kaygılar da işin içine karışmıştır. Bu yüzden de ortaya çıkan imaj; gerçeğin bir yansıması olmaktan ziyade, nesnel temelleri olmayan konjonktürel, kurgusal ve çarpıtılmış bir imajdır. Aynı şey... Read more

08-16-2009 13:03 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
İslam ve İnsan Hakları

İslam ve İnsan Hakları

Zincirler ve kelepçeler, ölüleri yaktıkları odun yığınları; kazık, çark işkencesi, kuyulu zindanlar, darağacı; falakalar, tırnak çekicileri, kerpetenler, halkalı zincir, kodes; hücre, prangalar, açlık, susuzluk, giyotin; kamp, dikenli teller, gözetleme kuleleri, gaz odaları, hapishane, bodrum katları, deli gömleği, elektrotlar; gulag, tımarhane, siyasal şartlandırma kampı. İnsan dehasının tarihi, devlet terörünü bile hizmete soktu. Saçma ve garip enstrümanların koleksiyonları, artık kabul ettiğimiz ve... Read more

08-16-2009 13:02 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Tanrı'nın Doğduğu Yer / Dinin Kökenlerine Bir Yolculuk

Tanrı'nın Doğduğu Yer / Dinin Kökenlerine Bir Yolculuk

Tevrat ve İncil'in Yol Haritasına Göre Tanrı'nın Doğduğu Topraklara Kutsal Yolculuğun Öyküsü Bruce Feiler Orta Doğu'nun kalbine doğru on bin millik bir yolculuğa çıkmıştır. İsrail, Irak ve İran onun ziyaret ettiği ülkelerdir ve o din bizi birbirimizden ayırmakta mıdır... yoksa bizi birbirimize mi yaklaştırır sorusunun yanıtını aramıştır. Tanrı'nın Doğduğu Yer bir savaş dönemi tarihçesi, heyecanlı bir arkeolojik dedektiflik öyküsü ve kişisel bir keşif olarak okunabilir. Okuyucu İncil'de... Read more

08-16-2009 12:54 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Sufi Gözüyle Kadın

Sufi Gözüyle Kadın

Eser ehl-i tasavvufun kadınla ilgili görüşlerini ortaya koyarken, onların fikir ve tavırlarını doğru bir şekilde tesbit edip en güvenilir kaynaklara dayanmaya özen göstermektedir. Mutasavvıflar ve ehl-i ilim aynı kültür çevresinin mensupları olmaktan başka, Kur'an ve Hadis'e dayandıklarından kanaatlerinin belli bir ölçüde çakışması normaldir.

08-16-2009 12:54 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Tercüme Problemleri ve Mealler

Tercüme Problemleri ve Mealler

Gerçekten de "Her tercüme, yarı saydam bir camdan süzülmüş bir ışık huzmesidir. Her tercüme bize her zaman biraz bulanık, kırık ve belli belirsiz ışık buketleri sunar" Her mütercim, okur ile asıl metin arasında ancak ya bir mercek, ya da bir buzlu cam olmayı başarabilmiştir. Yani asıl metinden gelen mana, ses, musiki, ritim ve ahenk ışıkları, farklı mütercimlerin farklı kırılma indislerine sahip zihinlerinden süzülüp, tercüme metne geçerken, farklı kırılmalar ve dolayısıyla da farklı... Read more

08-16-2009 12:53 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
İslam'ın Mali Hükümleri

İslam'ın Mali Hükümleri

Bu kitap İslâm Hukuku'nun temel esaslarına bir giriştir. Bu giriş iyi bilinmedikçe, İslâm Hukuku'nun diğer bölümleri anlaşılamaz. Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi İslâm Hukuku'nda vergi kavramı, vergi çeşitleri, özellikle arazi vergileri, vergilerin toplanması, vergilerin devlet hizmetlerine sarf cihetleri ile bugün sayıştay dediğimiz bütçenin uygulanmasını kontrol ve ilgili itirazları sonuçlandırmak gibi konuları içine almaktadır. Önemli bir bilim adamı tarafından yılların emeği ile... Read more

08-16-2009 12:44 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kur'an Çevirilerinin Dünyası

Kur'an Çevirilerinin Dünyası

Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i anlamak, onun hitabını kavramak isteyen kimseler, ister istemez Kur'an'ın Türkçe çevirilerinden istifade etmek durumundadırlar. Farklı çevirilere, farklı tefsirlere ya da müstakil Kur'an tedkiklerine müracaat etmek de çağdaş Kur'an okurunun kendisinden kaçınamayacağı bir durum. Binaenaleyh işaret ettiğimiz bu zorunluluk, özelde Kur'an çevirilerinin, genelde Kur'an tefsirleri ile Kur'an tedkiklerinin sıhhatini, güvenilirliğini sınama ve hesaba çekme gibi bir yükümlülüğü de... Read more

08-16-2009 12:43 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kur'an'daki Tanrı

Kur'an'daki Tanrı

Muhammed'in Tanrı Anlayışı 608 sayfa, 2. hamur, ISBN: 9753434820; Boyut: 13,5 x 19,5; Baskı Tarihi: Şubat 2007 Özgün Dili: Türkçe

08-16-2009 12:30 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Var Olan Gerçek Var Oluş Gerçeği

Var Olan Gerçek Var Oluş Gerçeği

İnsanların, canlıların, en küçük âlem atomların, en büyük âlem, gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin, bütün evrenin maddi ve manevi Allah (c.c.)'ın emirlerine, yasaklarına ve kanunlarına uyarak yaşamasına, çalışmasına DİN denir. Allah (c.c.) tektir, ruh tektir, din tektir, akıl tektir, can tektir, evren sistemi tektir, ibadetler tektir, emir ve yasaklar tektir, ilimin kaynağı tektir.

08-16-2009 12:29 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Çocuk Terbiyesinde Doğru Bilinen Yanlışlar

Ne zaman ki biz, bizi kaybettik, çocuklarımızı da kaybettik... Bizim zamanımızda çocuk suçları olarak okul koridorlarında koşmak, istiklal marşı okunurken düzgün durmamak, el kaldırmadan öğretmenle konuşmak geliyordu. Ya da bayramda, bayram namazına geç kalmak, şeker toplarken birkaç şekere birden el uzatmak, arabaların arkasından koşmak, çocuk suçları olarak konuşuluyordu. Ne oldu bize ki artık çocuk suçları olarak annesini kesmek, babasını silahla tehdit etmek, sokakta araba yakmak, öğretmenini... Read more

08-14-2009 11:43 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çocuklar Ne İster?

Çocuklar Ne İster?

Çocuğunuzun tepkilerini doğru yorumluyor musunuz? Fiziksel bir rahatsızlığı olmadığı halde gözyaşlarına boğulan; kendisine sevecen şekilde yaklaşan akrabalarına sırtını dönen, sonra hiç tanımadığı bir yabancıya sevgi gösteren çocuklarla karşılaşmışsınızdır. Çocuklar Ne İster? çocukların anlam veremediğiniz tepkilerinin nedenlerini açıklayan bir kitap. Bazı anne babaların çocuklarıyla yaşadıkları olayları örnek vererek çocukların ne ifade etmek istediklerini ve ailelerin onlara... Read more

08-14-2009 11:42 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Nasıl Davranalım Poşet (4 kitap)

Nasıl Davranalım Poşet (4 kitap)

Kitap İsimleri; Okulda Nasıl Davranalım? Parkta Nasıl Davranalım? Partide Nasıl Davranalım? Tatilde Nasıl Davranalım? Nasıl Davranalım'da yeni poşetiyle dört kitap birarada. Anneler ve Babalar; Nasıl Davranalım dizisinde yer alan kitaplarla çocuklarınız, sosyal yaşam kurallarını öğrenirken hayata hazırlanmış olacaklar. Sizler de onlarla kitap sonlarındaki ebeveyn rehberi ve etkinliklerle hayatı paylaşacak ve yeni keşiflerde bulunacaksınız.

08-14-2009 11:42 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Pratik Uyku Rehberi

Pratik Uyku Rehberi

Çocuğunuzun Nasıl Bir Uyku Düzeni Oluşturması Gerektiği Konusunda Detaylı Bir Rehber Çocuğunuzun sağlığı ve gelişimi açısından uykunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat sizlerin de bildiği üzere bebeklerin uyku düzeni ve alışkanlıkları yetişkinlerinkinden çok farklıdır. Bu noktada ebeveynlere düşen görev çocuğuna onun da kabulleneceği bir uyku düzeni sağlamaktır. Elinizdeki kitap, 'Çiçeği Burnunda Anneler' için çocuğunun diğer ihtiyaçları ile bağlantılı olarak... Read more

08-14-2009 11:42 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Pratik Emzirme ve Biberonla Besleme Rehberi

Pratik Emzirme ve Biberonla Besleme Rehberi

Yeni Annelere Emzirme Ve Biberonla Besleme Dönemi İçin Kullanımı Kolay, Pratik İpuçları Çoğu anne bebeklerini emzirmeyi seçmektedir. Fakat bazı kadınlar için emzirme oldukça kolay iken, bazıları içinse, oldukça zor görünmektedir. Pratik Emzirme Rehberi, emzirme süresinde hem sizin hem de bebeğiniz için basit ve güven verici bir tavsiye vermektedir. Emzirme dönemine hazırlık, İlk aşamalarda beklenenler, Genel sorunların üstesinden nasıl gelinir.

08-14-2009 11:41 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
7-9 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler

7-9 Yaş Çocuklar İçin Cinsel Bilgiler

Üç kitaptan oluşan bu dizi cinselliğe bilimsel ve nesnel açılardan yaklaşarak, konuyu çeşitli boyutlarıyla geniş bir biçimde ele almak için hazırlanmıştır. 4-6 yaş ve 7-9 yaş grupları için hazırlanan ilk iki kitapta cinsellik çocuklara hiçbir önyargı ya da tabuya yer verilmeksizin anlatılmaktadır. Kitaplar çocukların anlayacağı tarzda sevimli ve esprili illüstrasyonlarla süslenmiştir. 10-13 yaş grubuna yönelik üçüncü kitap ise gençlerin bu yaşlarda dillendiremedikleri, akıllarına takılan soruları... Read more

08-14-2009 11:41 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
101 Soruda Kısırlık Tedavisi ve Aile Planlaması

101 Soruda Kısırlık Tedavisi ve Aile Planlaması

Türk toplumu aileye ve çocuğa düşkündür. Geniş aile çevresi genelde yeni evlilerde bile en kısa zamanda bir bebek özlemi ve beklentisi içinde olur. Bebeği olmayan aileler büyük sıkıntılar, buhranlar yaşar. Bu kitapta kısırlık tedavisi ile ilgili son yıllardaki bütün yeni bilimsel gelişmeler aktarılmış. Kısırlık sorunu olan çiftlerin tüm sorularının cevaplarını bulacakları kitabın birinci bölümünde bulacaklar. Kitabın ikinci bölümünde ise ülkemizde üreme fizyolojisi ile ilgili diğer önemli bir... Read more

08-14-2009 11:41 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Bebeğinizin İlk Yılı

Bebeğinizin İlk Yılı

Dünyada 2.000.000'dan fazla satış rakamına ulaşmış, konusunda otorite olan Amerikan Pediatri Akademisi'nin bu değerli eserini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Çocuk Doktorları sizin dilinizle yorumladı. Bu kitapta bebeğinizin bakımı için gerekli her şeyi bulacaksınız. Çocuğum gerçekten sağlıklı büyüyor mu? Nasıl ve nelerle beslersem en doğrusunu yapmış olurum? Hastalığı ne kadar ciddi? Ne zaman kime danışmalıyım? Yaşadığı ortam, oynadığı oyuncaklar ona uygun mu? Bir bakıcıda... Read more

08-14-2009 11:41 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çocuk Bakımı For Dummies Meraklısına

Çocuk Bakımı For Dummies Meraklısına

Neler Öğreneceksiniz? İyi Bir İnsan Yetiştirmek Çocuklarla Konuşmak ve Onları Dinlemek Baskı Yapmadan Konuşmak Ebeveyn olmak zor ama bir o kadar da değerli bir meslektir fakat el kitabı yoktur. İhtiyacınız olan yardım bu kitapta... Disiplinden tuvalet eğitimine, gıda alerjisinden bakıcı bulmaya ve kendine güven aşılamaya kadar çocuk yetiştirme konusunda ihtiyacınız olan tüm güncel bilgiler elinizin... Read more

08-14-2009 11:39 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Anne - Baba ve Çocuklar İçin Tatil Rehberi

Anne - Baba ve Çocuklar İçin Tatil Rehberi

Tatilin kendine has bir psikolojisi vardır. Umutlar, heyecanlar ve aynı evin içinde farklı farklı tatil planları... En son gerçekleştirdiğiniz tatilinizi hatırlayın, lütfen! Kim bilir ne iyi niyetlerle başlamıştınız tatilinize; ama belki de hiç ummadık bir hüsranla veya hayal kırıklıklarıyla son buldu tatiliniz... Acaba sabırla beklediğiniz o tatil günleri, size huzur ve mutluluk yerine neden bir takım tatsızlıklar getirdi? Yeterince dinlenip yılın tüm yorgunluğunu ve stresini üzerinden atmayı... Read more

08-14-2009 11:39 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çocuk Eğitiminde Yapılan Hatalar

Çocuk Eğitiminde Yapılan Hatalar

Her çocuk, belirli bir zaman sürecinde eğitilir ve bu süreçte yapılan hataların ileride düzeltilmesi çok güç olabilir. Özellikle çocuk eğitiminde ilk yıllar, kişilik gelişimi bakımından büyük önem taşıdığı için, yapılan çok basit hatalar bile, yaşam boyu bireyin hayatını olumsuz etkileyebilir. Günümüzde çocuk üzerinde etki bırakan birçok faktör olmasına rağmen; çocuk, anne babasının izinde yürümektedir. Yani anne babanın bütün söz ve davranışlarını düzeyine uygun olarak gelişim... Read more

08-14-2009 11:38 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Çocuklara Yönelik Taciz

Çocuklara Yönelik Taciz

Gün geçmiyor ki, medyada çocuklara yönelik bir taciz haberi yayınlanmasın. Nefret, öfke ve endişe ile takip ettiğimiz bu haberlerin neden sonu gelmiyor? Kendi çocuklarımız da bu tehditle baş başa ise bunu nasıl anlayacağız? Konuşulması bile tüyler ürperten böylesi bir gerçeğe karşı gözlerimizi kapalı mı tutalım, yoksa bu risk karşısında bilinçli bir anababa mı olalım? Bu kitap, çocuklara yönelik tacizler konusunda bilinmeyen birçok noktayı gözler önüne seriyor. Anababaların korkulu rüyası... Read more

08-14-2009 11:38 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
2 - 10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar

2 - 10 Yaş Çocuklar İçin Hayatı Kolaylaştıran Temel Alışkanlıklar

Temel alışkanlıklar, aile içerisinde öğrenilen, ev dışındaki yaşamda da varlığını sürdüren en temel yaşam becerileridir. Okuldaki eğitimin sadece ailede verilen temel alışkanlık eğitimini pekiştirir nitelikte olduğu düşünüldüğünde anne - babaların üzerindeki sorumluluğun büyüklüğü ortadadır. Öğrenmenin en hızlı olduğu yaş aralığı çocuğun anne - babasının yanında olduğu zamana denk düşer. Öğrenme doğumla başlar, yaşam boyu devam eder, ancak temel alışkanlıkların kazanıldığı... Read more

08-14-2009 11:37 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Hakettiğiniz Aşkı Yaşayın

Hakettiğiniz Aşkı Yaşayın

"Gerçek anlamda olgun bir ilişki isteyen çiftler için bundan sonra daha iyi bir rehber görmedim." -M. Scott Peek. - Az Seçilen Yol'un Yazarı Aşık olduğunuz insanın, size ait olumlu özelliklerin birçoğuyla, çocukluğunuzda sizi derinden etkileyen insanlara ait olumlu yanların bazılarına sahip olduğunu düşünürsünüz. Daha sonra, çatışmalar ortaya çıkmaya başladığında, bazı olumsuz kişilik özelliklerini de eşinize yansıtmaya başlarsınız. Bu davranış biçimi bozulan ilişkilerde tipik... Read more

08-14-2009 11:37 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Parenting: Hamilelik ve Doğum Rehberi

Parenting: Hamilelik ve Doğum Rehberi

PARENTING dergisi, çocuk yetiştirmeyi öğrenmek isteyen anne ve babalardan sadık bir okur kitlesi edinmiştir. Şimdi ise önde gelen uzmanlardan oluşan bir danışma kuruluyla ana baba adaylarına ve onların yenidoğanlarına en iyi başlangıcı sunmak için geniş kap-samlı, aydınlatıcı resimlerle desteklenmiş kaynak bir kitap hazırladı. PARENTING Hamilelik ve Doğum Rehberi sizi hamile kaldığınız andan bebeğinizin yaşamının ilk haftalarına kadar bilgilendiren bir başucu kitabı. Bebek nasıl büyüyor: ... Read more

08-14-2009 11:36 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Yeşil Domates Domsi-Birdenbine Masallar

Yeşil Domates Domsi-Birdenbine Masallar

Sevgili Büyükler, Yeşil Domates Domsi, pazarcı bir aile tarafından yetiştirilmiş ve diğer domateslerle birlikte toplanarak pazarda satılmak üzere tezgâhta sergilenen yeşil bir domatesin öyküsünü anlatıyor. Masal, yeterince kızarmadan dalından koparıldığı için müşteriler tarafından beğenilip satın alınmayan bu küçük domatesin büyürken yaşadıklarını konu alıyor. Masal boyunca yaşadığı haksızlık nedeniyle sık sık isyan eden ve öfkelenen Domsi, arkadaşının yardımıyla bu olumsuz duygularla... Read more

08-14-2009 11:35 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kitap tanitimlari Tools