.bbcode_container {width: 50%;} Niçin Korku Duyar, Aşkı Anlamazsın!
Hasretin
Dirliğinde sabırla nefeslenmek
Meçhulün adresinde gülü temaşa etmek

Ruhun
serencamında kalbi hazza ermek
Yaşamak için kanaat serinliğine erişmek

Her can
Kendi ikliminde nefesi alacaktır
Nihayet hesaplamayan ruh ne yapacaktır

Fırsatçı
Kalbin toprağında aciz kalacaktır
Ruhi zavallılığı soluyup haşyeti anacaktır

Bir kez dön
Halin solgunluğuna çare tara
Akli zaviyesinden ziyade meramı sorgula

İdrakin için
Muhakkak istişare için çabala
Vehimlere yaslanarak, teslimiyette kalma

Düşün ama
Bilerek ve bilmeni gerektirenle
Mazi toprağında ulvileşen dirlik sayfalarda

Karanlık
Bilinçsizliğin girdabında ki sahada
Korkular eminlikten azade olan zafiyetlerde

En ulvi
Emanetin sabi akideden uzaklaşıyor
Heveslerin renklerinde çabucak kayboluyor

Nizam
Edilmeyince, bir bak ne kadar anlıyor
Mana buharlaşıyor zahir cezbi hep kuşatıyor

Özlemle
Hasreti yaşıyorum aşkların hazzında
Bahse konu olan hatıraların süruru refahında

Zarafetin
Diyarında edebin kuşattığı çardakta
Terennüm ettiğim mazi sayfalarında ağlayınca

Nesiller
Sessizliğini koruyor hala ne hikmetse
Fetretin dillendirildiği sahifelerde hükümsüzce

Ömür
Tükeniyor zamanın aşk sahnesi nezdinde
Sen hiç merak etmesen de maraz senin halinde

Durmadan
Sığınak arayan kalbinden uzaklaşıyor
Sığındıkları insanında fakirliğinde dirlik aranıyor

İhsanı
Öncelemeden ihlâsı idrak etmeden okuyor
Anlamadan soluyor korkarak Hakka yakın oluyor

Mustafa Cilasun