Bir Uzun Gece - Oktay Taftalı - Ana Fikri

Bir Uzun Gece - Oktay Taftalı - Ana Fikri

Yayınevi: Cadde Yayınları Basım Tarihi: Ekim 2005 Kitap Türü: Mantık / Felsefe Sanki, başka medeniyetlerin görünmeyen düşünce polisi bizi sağ ve sol ikilemine, yeşillere, liberallere, "ılımlı" İslam a, vs. hapsetmiştir. Kısaca: evrensel sorunlara kendimizce yerli çözümler üretememenin, kendi mazlumiyetimize ecnebi gözüyle bakmanın aczidir bu. Bize, enternasyonelleşin, özgürleşin, değişin, dünya vatandaşı olun denilirken, tüm bunların gerçekleşme adresi... Read more

05-16-2011 23:10 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Boncuk Oyunu - Hermann Hesse - Ana Fikri

Boncuk Oyunu - Hermann Hesse - Ana Fikri

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları Basım Tarihi: Şubat 2002 Kitap Türü: Roman / Edebiyat Hesse, 1943 yılında, tüm dünyanın savaş cehennemini yaşadığı sırada yazdığı Boncuk Oyunu nda, Doğu ve Batı felsefelerinin kusursuz bir bileşiminden oluşan yeni ve ütopik bir dünya düzeni sunar okura. Sanat ve bilimde disiplinlerarası bir uyum üzerine kurulu, Hesse nin düş ve düşün gücünün ürünü fütüristik bir oyun olan Boncuk Oyunu, bu yeni düzenin simgesidir. Bu kitabı... Read more

05-16-2011 23:00 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Çocuğunuz 7 Yaşında - Elsie Osborne - Ana Fikri

Çocuğunuz 7 Yaşında - Elsie Osborne - Ana Fikri

Yayınevi: Altın Kitaplar Basım Tarihi: Ocak 1999 Kitap Türü: Ders Kitapları / Yabancı Dil Yedi yaşında olmak nasıl bir duygudur? Yedi yaşındaki çocuğunuz artık beyinsel olarak bağımsızlığını kazanmıştır, mantıklı tartışmalara girebilir, mantıklı yanıtları algılayabilir, ev ve okul dünyalarında daha özgür bir yaşam sürebilir. Yeni edindiği olgunluğa karşın yine de özellikle okumasını öğrenmek gibi yaşamın bazı yönleri ona zor gelebilir ve bu konuda... Read more

05-16-2011 22:50 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Girit'te Bir Şehrin Hikayesi - Prevalakis - Ana Fikri

Girit'te Bir Şehrin Hikayesi - Prevalakis - Ana Fikri

Yayınevi: Belge Yayınları Basım Tarihi: Ocak 1997 Kitap Türü: "Acı gün gelip çattı, vapurlar şehrin karşısında demir attı ve Türkler binmek üzere harekete geçiyorlardı. Eşyalarını akşamdan limana bırakmışlardı ve son bir defa boş konaklarına veda etmeye gidiyorlardı. Orada ne hallere giriyorlardı, Allahım! Safın biri evinin pencerelerindeki kepenkleri sökmüştü, onları da gurbete götürecekti. Ve bu ağızdan ağıza yayıldı ve bütün Türkler evlerinin tahta işlerine... Read more

05-16-2011 22:40 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Dulevi - Tarık Dursun K. - Ana Fikri

Dulevi - Tarık Dursun K. - Ana Fikri

Yayınevi: Bulut Yayınları Basım Tarihi: Ocak 2003 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Tarık Dursun K., bu yeni romanı "Dulevi"nde insanın çok çapraşık, kimi kez çözümsüzlük, kimi kez umursamazlık gibi gelen bir yanını, yalnızlığını anlatıyor. Burada anlatılan; salt yalnızlık değildir, yalnız insanın kendisidir.Yalnızlığıyla birlikte yolu kopuşlara, sonu belirsiz serüvenlere, karmaşık ilişkilere açık yalnız bu insan, dünyasız insan mıdır? Kimseyi... Read more

05-16-2011 22:30 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Çiftlik Hayvanları - Kedi - Gisela Fischer - Ana Fikri

Çiftlik Hayvanları - Kedi - Gisela Fischer - Ana Fikri

Çiftlik Hayvanları - Kedi - Gisela Fischer - Özeti, Çiftlik Hayvanları - Kedi Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: Doğan Egmont Yayıncılık Basım Tarihi: Ocak 2002 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Bu at, çifçilere tarladaki işlerinde yardımcı oluyor. Ayrıca ağır yükleri de taşıyor. Ama birçok çiftçi artık bu iş için traktör kullanmaya başladı. Diğer "Gisela Fischer" Kitapları:

05-16-2011 22:00 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Çanakkale Türkü Söyler - Melda Duygulu - Ana Fikri

Çanakkale Türkü Söyler - Melda Duygulu - Ana Fikri

Yayınevi: Yarımada Yayınları Basım Tarihi: Temmuz 2008 Kitap Türü: Müzik / Sanat Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni Of gençliğim eyvah Çanakkale içinde aynalı çarşı Anne ben gidiyorum düşmana karşı Of gençliğim eyvah... 20. yüzyılın başlarında yaşanan Balkan Savaşları ve sonrasında Çanakkale Savaşları döneminde hem edebi hem de müzik alanında oldukça eser üretilmiştir. Zamanın edebiyatçılarına, bestecilerine, âşıklarına,... Read more

05-16-2011 21:50 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Binboğalar Efsanesi - Yaşar Kemal - Ana Fikri

Binboğalar Efsanesi - Yaşar Kemal - Ana Fikri

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları Basım Tarihi: Kitap Türü: "Yüzyıllarca yerleşik düzene geçmemek için direnen Türkmenler'in romanıdır Binboğalar Efsanesi Hıdırellez şenliklerinde, göçerlerin kış için sığınacak toprak bulma dilekleri ile başlar. Ancak, kış onlar için bir yok oluş öyküsüne dönüşecektir.Yörüklerin yok oluşuna yakılmış bir ağıt." Diğer "Yaşar Kemal" Kitapları: 1. Bugünlerde Bahar İndi

05-16-2011 21:40 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Hristiyanlık ta Reform ve Protestanlık Tarihi - Ali Erbaş - Ana Fikri

Hristiyanlık ta Reform ve Protestanlık Tarihi - Ali Erbaş - Ana Fikri

Yayınevi: İnsan Yayınları Basım Tarihi: Haziran 2004 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Hristiyanlık tarihine bakıldığında daha ilk asırlarda bazı anlaşmazlıkların, tartışmaların, afarozların ve bütün bunların neticesinde de bazı bölünmelerin olduğu görülecektir. En büyük bölünme 1054 yılındaki Batı (Katolik) Kilisesi ve Doğu (Ortodoks) Kilisesi arasında olmuştur. Katolikler ve Ortodokslar arasında gerçekleşen bu bölünme ilerleyen yüzyıllarda herhangi birmezhep... Read more

05-16-2011 21:30 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Etkili Satış ve Liderlik Stratejileri - Çağlar Çoroğlu - Ana Fikri

Etkili Satış ve Liderlik Stratejileri - Çağlar Çoroğlu - Ana Fikri

Yayınevi: Alfa Yayınları Basım Tarihi: Ağustos 2003 Kitap Türü: Etkili Satış ve Liderlik Stratejileri kitabı işletmelerde yönetim sorunlarına çözüm getirmenin yanında liderlik sürecini ve profesyonel satış anlayışını ele almaktadır. Kimler kendini lider zannettiği halde aslında değildir? Her tepe yönetcisi lider olabilir mi? İşletmenizdeki yönetim kadrosu vizyon mu belirliyor yoksa herkesi kandırıp illüzyon mu yapıyor? Küreselleşmeyi doğru mu algılıyoruz? Satış... Read more

05-16-2011 21:20 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Culpa In Contrahendo Sorumluluğu - Ümit Gezder - Ana Fikri

Culpa In Contrahendo Sorumluluğu - Ümit Gezder - Ana Fikri

Yayınevi: Beta Yayınları Basım Tarihi: Ocak 2010 Kitap Türü: Hukuk / Genel Söz*leş*me*nin ku*ru*lu*şun*dan ön*ce*ki saf*ha*da ku*sur*lu dav*ra*na*rak di*ğer ta*ra*fa za*rar ve*ren ta*ra*fın bu dav*ra*nı*şın*dan so*rum*lu*lu*ğu ve so*rum*lu*lu*ğu*nun kap*sa*mı 100 yı*lı aş*kın bir sü*re*dir hu*kuk dün*ya*sın*da tar*tı*şı*la gel*mek*te*dir. So*ru*nu ilk de*fa dü*zen*li ola*rak or*ta*ya ko*yan ve bu se*bep*le çok... Read more

05-16-2011 21:10 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Evrim Ve Yaratılışçılık - Michael Shermer - Ana Fikri

Evrim Ve Yaratılışçılık - Michael Shermer - Ana Fikri

Yayınevi: Altın Bilek Yayınları Basım Tarihi: Ağustos 2009 Kitap Türü: Roman / Edebiyat Yaratılışçıların sosyal sorunlar listesi – önüne gelenle yatmak, pornografi, çocuk düşürme, yeni doğan çocuğu öldürme, ırkçılık vb- açıkça darwin ve evrim teorisinden çok uzun süre önce vardı. Darwin in ortaya çıkışından önce, birkaç bin yıldır, Yahudilik, Hıristiyanlık ve diğer örgütlü dinler, bu sosyal sorunları çözmede başarısızdır. Evrim biliminin... Read more

05-16-2011 21:00 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Başkan Gonzalo Konuşuyor Yüzyılın Görüşmesi - L. A. Borja - Ana Fikri

Başkan Gonzalo Konuşuyor Yüzyılın Görüşmesi - L. A. Borja - Ana Fikri

Yayınevi: Belge Yayınları Basım Tarihi: Ocak 1993 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Peru nun başkenti Lima da yayınlanan El Diario gazetesi, ülkemizde Aydınlık Yol adıyla bilinen Peru Komünist Partisi nin lideri Başkan Gonzalo (Dr. Abimael Guzman) ile yapılmış tek görüşmeyi gerçekleştirmeyi başardı. Röportaj "yüzyılın görüşmesi" olarak nitelenmişti. Gazete kapatılana kadar 100 bin adet nüshası adeta kapışıldı.Gazetenin editörü Luis Arce Borja ünlü... Read more

05-16-2011 20:50 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Gönülsüz Bir Gezginin Hakkari Günlüğü - A. İbrahim - Ana Fikri

Gönülsüz Bir Gezginin Hakkari Günlüğü - A. İbrahim - Ana Fikri

Yayınevi: Tohum Basım Yayın Basım Tarihi: Haziran 2000 Kitap Türü: Öykü / Edebiyat Bu kentle birbirimize benzerdik. Besra yı sözlerime düşürmem biraz da bundan. Sahibini arayan bir kenttir buralar. Ders kitaplarında, bu ülkenin yüzölçümüne katılan kilometre kareli bir arazidir yalnızca. Sıralı sohbetlerde uzağı belirtir bir sözcüktür. Onlar bu kentin akarsularına benzerdi. Öyle sessiz, durgun, kimi zaman çıldırasıya öfkeli. Öfkenin ve hüznün tarihini yazarlardı... Read more

05-16-2011 20:40 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Bütün Sıradan Ağaçlar Farklıdır - J. Gustava Brandt - Ana Fikri

Bütün Sıradan Ağaçlar Farklıdır - J. Gustava Brandt - Ana Fikri

Yayınevi: Papirüs Yayınları Basım Tarihi: Aralık 2005 Kitap Türü: Şiir / Edebiyat Benim şiirlerim, kişisel bir yaşantı, bir gözlem, bir görünüş ya da bir anı gibi hep somut olanda başlar. O zaman, sezgiyi geçerli kılabilecek tümceyi dinleyerek yakalamaya çalışırım. Şiirlerim bir tek insanla ilgilidir o insan ki, yaşamı hiçbir zaman tek yönlü ya da doğrusal olmayıp açılımını kesikli sıçramalarla yapmaktadır. Şiirlerimin bireyselleştirme ya da ruhbilimsel... Read more

05-16-2011 20:30 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Gohor - Kıyametten Sonra - Aşkın Güngör - Ana Fikri

Gohor - Kıyametten Sonra - Aşkın Güngör - Ana Fikri

Gohor - Kıyametten Sonra - Aşkın Güngör - Özeti, Gohor - Kıyametten Sonra Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: AstreA Basım Tarihi: Ekim 2009 Kitap Türü: Fantastik / Edebiyat 21. yüzyılın ortalarında bilinen yaşam sona erdi. Yeni kurulan düzen yok olandan pek de farklı değildi... Genetik değişim geçirerek akıl almaz varlıklara dönüşenlerin dışında!Gohor - Kıyametten Sonra ilk olarak 2003 yılında, Gohor-Cam Kent ile Gohor-Kurtlar Yolu adları altında iki... Read more

05-16-2011 20:20 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Evler Sokaklar Kitabı - Adil İzci - Ana Fikri

Evler Sokaklar Kitabı - Adil İzci - Ana Fikri

Yayınevi: Delta Kültür Yayınevi Basım Tarihi: Mart 2010 Kitap Türü: Şiir / Edebiyat Adil İzci; evleri, sokakları ve çocukluktan yaşlılığa uzanan sihirli eviçlerini, evdeki yaşam ölüm çizgisini, evin ve sokağın ruhunu tadına doyum olmayan denemeleriyle kaleme alıyor. Şiirlerle süslü bu denemeleri okurken gözlerinizi kapatacak ve çok çok. uzaklara gideceksiniz. Bazen bir Anadolu evinin kokusu, bazen sokakta yere düşen yapraklar olacak karşılaştığınız. Cahit Sıtkı... Read more

05-16-2011 20:10 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
El İlanı - Seyhan Kurt - Ana Fikri

El İlanı - Seyhan Kurt - Ana Fikri

Yayınevi: Çizgi Kitabevi Basım Tarihi: Mayıs 2002 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Seyhan Kurt un şiiri bende daima, nazire arzusu uyandırır. Hızlıca çarpar dizeler meleğimin kanadına. Bu metafizik rastlantının idrak alanındaki izdüşümü ise her şiirinde biraz daha belirginleşiyor. Belli ki Kurt un ilhamı da idrakın seçiciliği ile ilhamın ufukları arasında dolanıyor... "Burçlara doyurulmuş gökyüzü ve dikişleri sökülen yeryüzü"nü birleştirme çabasında... Read more

05-16-2011 20:00 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Desise - Abdi İpekçi Suikastı - M. Metin Kaplan - Ana Fikri

Desise - Abdi İpekçi Suikastı - M. Metin Kaplan - Ana Fikri

Desise - Abdi İpekçi Suikastı - M. Metin Kaplan - Özeti, Desise - Abdi İpekçi Suikastı Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: Selis Kitapları Basım Tarihi: Aralık 2005 Kitap Türü: Roman / Edebiyat Abdi İpekçi Suikastı nın üstündeki örtü kalktı! Abdi İpakçi yi kim neden öldürttü? M.A. Ağca, Hüseyin Üzmez le neler konuştu? TİP li 7 genci kim, niçin öldürttü? Abdi İpakçi ile CIA İstasyon şefi Paul Hanze neler konuştu? Ahmet Emin Yalman ve Abdi İpakçi... Read more

05-16-2011 19:50 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Dünya Zeka Oyunları Şampiyonaları - Bilinmiyor - Ana Fikri

Dünya Zeka Oyunları Şampiyonaları - Bilinmiyor - Ana Fikri

Yayınevi: Söz Yayın Basım Tarihi: Haziran 2004 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Bu kitaptaki DZOŞ oyunları, bu yarışmaya ilişkin güzel örnekleri sizlere sunmaktadır. Mantıksal düşünceden tutunuz da, görsel algılamaya, sayısal maharete dek geniş bir erimi sınamaktadır. Elbet, yarışmacılar sıkı bir zaman sınırlaması altında çalışmakta ve soruları mümkün mertebe en kısa zamanda çözmek için yarışmaktaydılar. Ne var ki, zaman kısıtlanması olmaksızın, oyunları... Read more

05-16-2011 19:40 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Çocuk Hastanesi - Christopher E. Johnson - Ana Fikri

Çocuk Hastanesi - Christopher E. Johnson - Ana Fikri

Yayınevi: EKİNOKS YAYINLARI Basım Tarihi: Ocak 2009 Kitap Türü: Çocuk Gelişimi / Aile Anne-babaları ona birşey olmasın da... ile başlayan cümleleri samimiyetle söylerler. Çocuklarımız bizi dünyaya bağlayan hazinelerimizdir. Onların en ufak bir rahatsızlığı bile bizim dünyamızın altüst olmasına sebep olur. Doktor kapılarını aşındırır ve her tanıdığın söylediklerini uygulamaya kalkarız. Gerçekte hastalığın niteliğini de bilmeyiz. Bu kitapta çocuk... Read more

05-16-2011 19:30 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Derinsu - Avatar Üçlemesi 3. Kitap - Richard Awlinson - Ana Fikri

Derinsu - Avatar Üçlemesi 3. Kitap - Richard Awlinson - Ana Fikri

Derinsu - Avatar Üçlemesi 3. Kitap - Richard Awlinson - Özeti, Derinsu - Avatar Üçlemesi 3. Kitap Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: Arkabahçe Yayıncılık Basım Tarihi: Ekim 2003 Kitap Türü: Fantastik / Edebiyat YENİ TANRILAR KİMLER OLACAK?Nifak Tanrısı, Tantras a yaptığı saldırı sırasında yok edilmiş, bu sırada ise Midnight ve yandaşları ilk Kader Tabletini tanrıları eski şanına kavuşturacak ve Diyarları gözden düşen tanrıların öfkesinden... Read more

05-16-2011 19:20 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Beden Dili - Body Language - Karşınızdakinin Davra - Allan Pease - Ana Fikri

Beden Dili - Body Language - Karşınızdakinin Davra - Allan Pease - Ana Fikri

Beden Dili - Body Language - Karşınızdakinin Davra - Allan Pease - Özeti, Beden Dili - Body Language - Karşınızdakinin Davra Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: Rota Yayınları Basım Tarihi: Nisan 1997 Kitap Türü: Kişisel Gelişim / Genel 1970´ li yıllara kadar üstünde çok fazla düşünülmeyen ancak sezgiler olarak ifade edilen duyumsamaları fark eden davranış bilimciler vücut hareketlerinin insan ilişkilerindeki etkinliğini fark ettiler. Bir mesajın toplam... Read more

05-16-2011 19:10 - yazan alptraum son yazılan Mesajı göster
Diferensiyel Denklemler - Richard Bronson - Ana Fikri

Diferensiyel Denklemler - Richard Bronson - Ana Fikri

Yayınevi: Nobel Kitap Basım Tarihi: Ocak 2000 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Daha iyi not almak için mükemmel yardımcıdır.Tüm temel konuları içerir ve her ders kitabına yardımcıdır.Etkin problem çözme tekniğini öğretir.563 çözümlü problem içerir.Kendi kendine çalışmak için idealdir.Bu kitap şu derslerde kullanılabilir:Matematik 1Matematik 2Matematiğe GirişTemel Matematik Diğer "Richard Bronson" Kitapları: 1. Matris İşlemleri

05-16-2011 18:50 - yazan Enesce son yazılan Mesajı göster
Ecinni Labirenti - Hesene Mete - Ana Fikri

Ecinni Labirenti - Hesene Mete - Ana Fikri

Yayınevi: Sel Yayıncılık Basım Tarihi: Temmuz 2005 Kitap Türü: Roman / Edebiyat Öğretmen Kevanot un atandığı köy, dönen dolapların, fitne fesadın yurdudur adeta. Köylüler, hem iyi ve temiz hem de cahil ve anlayışsız kişilikleriyle birer bilmece gibidirler. Öğretmenin önünde iki yol vardır: Ya onları anlamaya çalışarak o temiz yanlarını keşfedecek ya da cahil oldukları için onlardan uzaklaşacak. Kevanot, birinci yolu seçer: Fakat cadıların, cinlerin, insan ve... Read more

05-16-2011 18:40 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Fay a Seyahat - (DVD Hediyeli) - Naci Görür - Ana Fikri

Fay a Seyahat - (DVD Hediyeli) - Naci Görür - Ana Fikri

Fay a Seyahat - (DVD Hediyeli) - Naci Görür - Özeti, Fay a Seyahat - (DVD Hediyeli) Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: İş Bankası Yayınları Basım Tarihi: Nisan 2008 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat 1999 Gölcük depreminden sonra tüm mesaisini adadığı Kuzey Anadolu Fayı nın Marmara daki kolunu 31 Mayıs 2007 tarihinde gözleriyle görmek için özel bir denizaltıyla 1239 metre derine daldı. Deniz dibinde yedi saat süreyle kalarak fayı inceledi. İzini sürdüğü... Read more

05-16-2011 18:20 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Çocukta ve Gençte Cinsel Eğitim - Sarp Bengü - Ana Fikri

Çocukta ve Gençte Cinsel Eğitim - Sarp Bengü - Ana Fikri

Yayınevi: Esin Yayınevi Basım Tarihi: Ocak 1999 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat İnsan sürekli gelişen kişiliği, devingen bir dış dünya ile yaşayıp gitmektedir. Bu kitapta geçmiş cinsel yaşantı ve bugün yaşadıklarımızla zaman zaman ne kadar baskı altında olduğumuzu, insanımıza ne denli baskı yaptığımızı göstermek istedik. Cinsel eğitimde de biraz daha kendimiz olmaya, biraz daha insanı sevmeye, biraz daha hoşgörülü olmaya itecek yaşamsal noktaları göstermeye... Read more

05-16-2011 18:10 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Dedem Eve Dönüyor - Nehir Aydın Gökduman - Ana Fikri

Dedem Eve Dönüyor - Nehir Aydın Gökduman - Ana Fikri

Yayınevi: Salıncak Yayınları Basım Tarihi: Haziran 2006 Kitap Türü: Diğer / Edebiyat Dedeciğim, küçük bir çocukken köyümüzün yakınında panayır kurulurdu. Gidelim de gidelim diye tuttururdum da, ağrıyan dizlerinle benim için yola koyulurdun. O garip panayırın ortasında dünyanın en mutlu dede torunuyduk biz. Bana köfte ekmek ısmarladığın, topaç aldığın, belki ömrümde ilk dondurmayı senin elinden yediğim, sevgiyle başımı okşadığın, gönlümü yapmak için... Read more

05-16-2011 18:00 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Gök-Tanrı'nın Çocukları - A. Haldun Terzioğlu - Ana Fikri

Gök-Tanrı'nın Çocukları - A. Haldun Terzioğlu - Ana Fikri

Gök-Tanrı'nın Çocukları - A. Haldun Terzioğlu - Özeti, Gök-Tanrı'nın Çocukları Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir Yayınevi: Yurt Kitap Yayın Basım Tarihi: Ekim 2004 Kitap Türü: Tanrı Dağları'ndan Anadolu'ya Yürüyüşün DestanlarıBuduk Ata geldiğinde erkekler Turak'ın öğrettiği gibi onu diz vurarak selamladılar, doğrulmaları için izin vermesini beklediler. Kızlar ise ayakta durup sadece başlarını eğdiler. Bulduk Ata, çocukların hepsini görebileceği bir kayanın... Read more

05-16-2011 17:50 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Geç Osmanlı Dünyasında Mimarlık ve Hafıza: Arşiv, Jübile, Abide - Alev Erkmen - Ana Fikri

Geç Osmanlı Dünyasında Mimarlık ve Hafıza: Arşiv, Jübile, Abide - Alev Erkmen - Ana Fikri

Yayınevi: Metis Yayınları Basım Tarihi: Ocak 2011 Kitap Türü: Diğer / Sanat Alev Erkmen'in Geç Osmanlı Dünyasında Mimarlık ve Hafıza: Arşiv, Jübile, Âbide kitabı, Akın Nalça Kitapları'nın yedincisi olarak raflarda yerini alıyor. On dokuzuncu yüzyılın ortasından Birinci Dünya Savaşı öncesine uzanan olağanüstü değişimler döneminde, Osmanlı dünyasında üretilmiş üç mimarlık türünün tarihsel öyküleri anlatılıyor kitapta. Bunlar, Tanzimat'ın arşivi, II.... Read more

05-16-2011 17:40 - yazan tasfirin77 son yazılan Mesajı göster
Kitap tanitimlari Tools