Tanzimat / Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu

Tanzimat / Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu

Tanzimat Dönemi, Osmanlı için bir dönüşümün başlangıcı sayılır. İlk 'Demokratikleşme' adımı olarak kabul edilmesi gereken bir dönem. Tanzimat sadece bir batılılaşma hamlesi değil, hukuki, sosyal, ekonomik olarak yeniden yapılanmanın adıdır. İmparatorluk içindeki tüm sosyal, etnik yapı aynı hukuki şemsiyenin altına alındığından, tam anlamıyla 'tebaa'dan vatandaşlığa' geçişin de adıdır. Osmanlı Tarihi üzerine otorite olarak kabul edilen Halil İnalcık ve değerli tarihçi Mehmet... Read more

08-19-2009 17:30 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Bizans ve Türk Dönemi'nde Hierapolis (Pamukkale)

Bizans ve Türk Dönemi'nde Hierapolis (Pamukkale)

Elinizdeki kitap, bir antik kentin Bizans ve Türk dönemi arkeolojisini ele alan ilk rehber kitaplardan biridir. Türk yetkili kurumları ile yakın ilişki içerisinde, İtalyan Arkeologlarca 50 yıldır yürütülen kazı çalışmalarının sonucu olarak, Firigya bölgesinde yer alan Hierapolis’in klasik dönem sonrasını tanımlamak ve betimlemek artık mümkünüdür. Kitapta değişen çevre koşullarından din ve tarıma kadar çeşitli konular inceleniyor ve ayrıca orta çağ yerleşiminin gündelik yaşamından günümüze... Read more

08-19-2009 17:30 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyetini ve başkenti başlıca yönleriyle anlatan bir eser. Lewis, konstantinopolis'in 1453'te fethedilişini ve 1556'dan itibaren Türk tarihini kısaca özetlendikten sonra saltanatı, yönetici grupları, sarayı ve saray görevlilerini, ulemayı, derviş tarikatlarını, Osmanlı nesirini ve şiirini anlatıyor. Middle East Journal "Bu eser, büyüleyici İstanbul şehri ve İslam dönemi tarihine çok değerli bir katkı sağlıyor. Lewis, Türk idaresi altındaki... Read more

08-19-2009 17:29 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Sarıkamış

Sarıkamış

Sarıkamış Yolun Sonu, Balkan bozgunu ile başlayıp Sarıkamış'ta tamamlanan bir çöküşün dramatik tarihini gözler önüne seriyor. 1878 Savaşı'yla başlayıp 40 yıldan fazla süren ızdırabı aktaran Dr. Ramazan Balcı, ülkenin milli bünyesini sağlam tutmak için ortak acıların unutulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Azmin, fedakarlığın ve Türk halkı ve askerinin en zor şartlarda vatanı için neleri göze alabileceğinin göstergesi olan Sarıkamış, yüzyıllardır Türk toplumuyla beraber bir takım... Read more

08-19-2009 17:29 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Barut, Top ve Tüfek

Barut, Top ve Tüfek

Barutun keşfi ve ateşli silahların ortaya çıkışı devletlerin ve imparatorlukların savaşma biçimini ciddi şekilde değiştirmişti. Artık devletlerin askeri rekabet gücünü sürdürebilmeleri için gelişkin bir yerli silah sanayisine sahip olmaları gerekiyordu. Barut çağında Avrupa’yı tehdit edebilen tek İslami imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıl ortalarına kadar yeni fikirlere ve Avrupa askeri teknolojilerini daima açık olmuştu. Üstün bir lojistik sisteme de sahip olan Osmanlı ordusu,... Read more

08-19-2009 17:29 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı'nın Gezginleri

Osmanlı'nın Gezginleri

192 sayfa, 2. hamur, ISBN: 994499715-3; Boyut: 13x19,5 cm; Baskı Tarihi: Kasım 2006 Özgün Dili: Türkçe

08-19-2009 17:28 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Tarihçe-i Nevres

Tarihçe-i Nevres

Tarih boyunca Osmanlılarla Safeviler arasında pek çok savaş vuku bulmuştur. Bu savaşlardan birisi de 1731 yılında Revan ve çevresinde yapılan savaştır. Şah II. Tahmasb iki yüz bin kişilik bir orduyla o zamanlar Osmanlı hakimiyetindeki Revan kalesine saldırmış, Hekimoğlu Ali Paşa'nın müdafa ettiği Revan'ı alamadığı gibi büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır. Hekimoğlu Ali Paşa'nın maiyetinde bulunan devrin şair ve yazarlarından Nevres-i Kadim, Revan önlerinde kazanılan bu parlak zaferi... Read more

08-19-2009 17:28 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı Çağı ve Sonrası

Osmanlı Çağı ve Sonrası

Bu kitapla amaçlanan şey kronolojik bir tarihe ya da mikro tarihsel analizlerin verilerine ulaşmaktan ziyade bir tarih perspektifi, analizi, tarihin anlaşılması ve yorumu çabasıdır. Tarih ise, gerek malzemenin çokluğu, karmaşıklığı, gerekse yaklaşım açılarının farklılıkları nedeniyle ister istemez asla noktalanamayacak; sürekli yeniden anlaşılması gereken ve yaşadığımız sürece de devam edip değiştiği için tüm analizleri sonuçsuz bırakan, tabiri caizse kaypak bir alandır. Tüm bunlara rağmen bu... Read more

08-19-2009 17:28 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kimliğini Arayan Meşrutiyet

Kimliğini Arayan Meşrutiyet

Mehmet Tevfik Efendi (Malatya) , Biz Kanun-ı Esasi ile evimizin temelini attık. Fakat bununla iş bitmiyor, odalar yapmak, duvarlar örnek lazım.. Osmanlı Devleti'nin şimdi de, istikbalde ruhu İslamiyet'tir. Bu da inkar olunamaz. Fakat bu, Türkler'in bizimle kadeş olmadığı anlamına gelmez. Fakat bu, Türkler'in bizimle kardeş olmadığı anlamına gelmez. Kardeşiz, hem Rumuz, hem Hristiyanız, hem Osmanlıyız. Ben asıl Rum olduğum için, en halis Osmanlıyım. Halis bir Hıristiyan olmasaydım, İslam'ın ulvi... Read more

08-19-2009 17:25 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Niketas Khoniates'in Historia'sı / 1180 - 1195

Niketas Khoniates'in Historia'sı / 1180 - 1195

3 Şubat 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Prof.Dr.Işın Demirkent'in en büyük arzusu, hem Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'nun, hem de Bizans'a komşu olan başka milletlerin tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler veren Bizans tarih yazarlarının eserlerini Türkçe'ye çevirerek yayımlamaktı. Ona göre Türk tarihinin tam olarak ortaya konulabilmesi için Bizans kaynaklarındaki bilgilere ihtiyaç vardı. Bu amaçla daha önce Mikhail Psellos ile Ioannes Kinnamos'un eserlerini dilimize çevirmiş olan değerli hocamız,... Read more

08-19-2009 17:25 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı Devleti ve Kafkasya

Osmanlı Devleti ve Kafkasya

Bu kitap, 1454-1829 yılları arasında Kafkasya'nın siyasi tarihi ve Osmanlı Kafkasyası'nın idari taksimatı ile Kafkas halklarının, yüzlerce yıl süren ve dil, din, kültür, gelenek, sosyal yaşayış ve yerel siyasi kadrolarını korudukları Osmanlı çağından sonra, tasallutuna düştükleri Ruslara karşı verdikleri özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sırasında Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri konularında bütün dillerde yapılmış ilk genel çalışmadır. Kitabı okurken, 21. yüzyılın başladığı... Read more

08-19-2009 17:25 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı'da Ordu ve Savaş (1500 - 1700)

Osmanlı'da Ordu ve Savaş (1500 - 1700)

Osmanlı'da Ordu ve Savaş, Osmanlı savaş sistemini, Osmanlıların Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki başarılarının ayrıntısında inceleyen etkileyici ve özgün bir çalışmadır. Öncelikle Osmanlı askeri teşkilatının gelişimine ve bunun bir değişim süreci içinde Osmanlı toplumu üzerindeki etkisinin sonuçlarına odaklanan kitap, Osmanlıların askeri açıdan neden böyle yoğun bir ilgi odağı olduğunu analiz ederek, mevcut literatürde tarih yazımıyla ilgili dengeleri düzeltiyor. Osmanlı askeri tarihinin... Read more

08-19-2009 17:24 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru

Osmanlı Filistininde Bir Posta Memuru

İzzet Derveze, Osmanlı Devleti’nin Arap vilayetlerindeki hakimiyetinin son günlerine şahitlik etmiş Arap milliyetçisi Filistinli bir aydın. Maddî imkansızlıklar nedeniyle öğrenim hayatına devam edemeyen Derveze, bir yandan geçimini temin için genç yaşlardan itibaren posta memurluğu yapar, diğer yandan da kendi kendini yetiştirir. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren Arap vilayetlerinde gelişen siyasî ve ideolojik faaliyetlerin içinde bulunan Derveze’nin hatıraları, sözkonusu dönem ve... Read more

08-19-2009 17:24 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı

Osmanlı Toplumunun Siyasal Yapısı

Son yıllarda siyasal düşünce ve devrim tarihi konularında yoğunlaşan Toktamış Ateş, "laiklik - demokrasi" tartışmalarında; aklın bilimin sesini de topluma duyurmakta öncülük eden bir bilim adamıdır. Tarihçi değil, iktisat kökenli bir "siyaset bilimci" olduğunu özellikle vurgulayan Ateş, günümüz Türkiyesinin siyasal yapısını irdelemekte, sorunlarına çözümler önermeye çalışmaktadır. Bu nedenle de "ayağını tarihsel temellerden" hiç kaldırmamıştır. Ülkemiz bugün; hem... Read more

08-19-2009 17:24 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Osmanlı Tarihinin Maddesi

Osmanlı Tarihinin Maddesi

"Osmanlık Tarihinin Maddesi: Osmanlı TOPRAK ekonomisidir. Osmanlı Tarihinin bir de RUHU vardır. O da toprak üretim temeli üzerinde yükselen sosyal ve politik Osmanlı üstyapısıdır. Konumuzun tabanı Osmanlı toprak ekonomi düzenidir.Ancak, bedensiz ruh ve ruhsuz beden anlaşılamayacağı gibi; Osmanlı Tarihinde toprak temelini daha duru anlamak için, Osmanlı Tarihinin sosyal ve politik üstyapısına kuşbakışı ile olsun değmek gerekir."

08-19-2009 17:23 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Saray Günlüğü

Saray Günlüğü

Saray Günlüğü; 19,yüzyılın başlarında saltanat sürmüş üç osmanlı hükümdarının günlük hayatlarından bize kesitler sunuyor,pek çok tarihi olaya tanıklık ediyor.Kitap,üç padişahın en yakınında bulunan üç sırkatibinin kaleminden,devlet düzeninde ıslahat çabalarının buhranlarla iç içe olduğu bir dönemi aydınlatıyor;iki padişahın,biri sadrazam üç vezirin elim sonlarını hazırlayan olaylara ışık tutuyor.Saray Günlüğün'nde;helva sohbetlerinden musıki fasıllarına,tedbil gezilerinden,av... Read more

08-19-2009 17:23 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Gizli Belgelerde Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi ve Türkiye'yi Bölme Çabaları

Gizli Belgelerde Osmanlı Devleti'nin Son Dönemi ve Türkiye'yi Bölme Çabaları

Salahi Sonyel'in Osmanlı'nın dağılması ve parçalanmasında 1850'lerden sonrası için dış etkene ağırlık tanıyan vurgusu, günümüz için çok daha fazla geçerlidir. Kitabın özellikle bu tarihsel dönem için sunduğu malzeme, bugüne de ışık tutmaktadır. Bu yönleriyle kitap, sadece tarihçilerin değil, en başta siyasi öncüler olmak üzere, Türkiye'nin yeniden ve bir devrimle silkinip dünya ülkeleri arasında saygın yerini almasını isteyen herkes için ilgi çekici bir kitaptır. Ayrıca, Kaynak... Read more

08-19-2009 17:23 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Allah Öcü Değildir

Allah Öcü Değildir

"Bu kitap, Allah inancınızı sağlam ve sağlıklı bir temel üzerine inşa edici bilgiler içeren, din anlayışınıza rehber edinmeniz gereken bir öğretidir. Ancak baskıların ve korkuların bilinçaltımızda yaptığı tahribata bakarak, hurafelerden arınıp aklımızı kullanmanın veya ne kadar mantıklı olursa olsun başka görüşlere inanmanın bizim kuşağımız için artık olanaksız olduğunu biliyorum. Gene de, bugüne dek hiç sorulmamış, sorgulanmamış ya da cevaplanmamış soruların yanıtlarını okurken... Read more

08-19-2009 17:19 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce

Ortaçağ İslam Dünyasında Siyasi Düşünce

Siyasi düşünce, en geniş anlamda, gücün kullanımı konusunda, betimleyici olmaktan ziyade sıkı kurallar koyan bir düşünme biçimi olarak tanımlanabilir. Siyasi düşünce, gücün nasıl ve hangi amaçlara yönelik olarak kullanılacağını araştırır. Siyasi gücün sayısız türleri vardır, ancak siyasi düşünce bunlardan yalnızca biriyle ilgilenir: Hükümetlerin aile, köy ve kabileler üzerinde uygulamakta olduğu ve hepimizin devlet diye bildiği kurum tarafından uygulanan güç türüyle. Ancak içinde... Read more

08-19-2009 17:19 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Ebu Said El-Hadimi / Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi

Ebu Said El-Hadimi / Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi

Konyalı Muhammed Hâdimî'nin önemli bir 18. yüzyıl Osmanlı taşra âlimi olduğundan kuşku yoktur. Belki de isimlerini fazla tanımadığımız onlarca taşra âliminin en önde gelenlerindendir. Menkıbeleri, bilhassa Konya ve civarında nesilden nesle aktarılmış ve birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Bunlar halk arasında dilden dile dolaşmaktadır. Yapıtları pek bilinmese de, tasavvuf çevrelerinde önemli bir şahsiyet olarak hâlâ saygıyla anılmaktadır. Fıkıh ve ahlak alanında da hatırı sayılır bir otorite... Read more

08-19-2009 17:18 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Var Olan Gerçek Var Oluş Gerçeği

Var Olan Gerçek Var Oluş Gerçeği

İnsanların, canlıların, en küçük âlem atomların, en büyük âlem, gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin, bütün evrenin maddi ve manevi Allah (c.c.)'ın emirlerine, yasaklarına ve kanunlarına uyarak yaşamasına, çalışmasına DİN denir. Allah (c.c.) tektir, ruh tektir, din tektir, akıl tektir, can tektir, evren sistemi tektir, ibadetler tektir, emir ve yasaklar tektir, ilimin kaynağı tektir.

08-19-2009 17:18 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Elektrikler Kesikti Çalışamadık Allahım

Elektrikler Kesikti Çalışamadık Allahım

İslam dini ve Kur'an evrenseldir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, "evrensel" sözcüğü, "bütün insanlığı ilgilendiren; dünya çapında" olarak açıklanır. Evrensel olan İslam dini ve Kur'an'dır; Arap dili değildir. Bir dilin evrensel olması için, dünyanın her yerinde çok sayıda insan tarafından bilinmesi, konuşulması ve anlaşılması gerekir. Arapça bir Kur'an'ın, dünyadaki tüm ülkelerin kitap satıcılarında satışa hazır olarak bulunması, Kur'an'ın evrensel olması demek değildir.... Read more

08-19-2009 17:18 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Ferrari’sini Satan Bilge (The Monk Who Sold His Ferrari)

Ferrari’sini Satan Bilge (The Monk Who Sold His Ferrari)

Kalabalık mahkeme salonunun tam ortasında çökmüş haldeydi. O; büyük düşleri olan, zeki, yakışıklı, korkusuz ve ülkenin en seçkin dava avukatıydı. Onu 17 yıldır tanıyordum. Julian’ın şok edici mahkeme gösterileri sürekli gazetelerin ön sayfalarında yer alıyordu. Çoğu kimsenin sadece düşleyebileceği her şeyi elde etmişti: Yıldızlara varan mesleki şöhret, milyonlarca dolarlık banka hesapları, en pahalı semtte olağanüstü bir malikane, özel bir jet,tropikal bir ada ve orada yazlık bir ev ve de... Read more

08-19-2009 17:09 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings)

Kanatsız Kuşlar (Birds Without Wings)

Güneybatı Anadolu’nun küçük bir kasabasında, Müslüman ve Hıristiyan toplumu yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşamaktadır. Kasabada süregelen gizli karasevdalar, farklı inançlardaki iki din adamının bakış açıları, birbirine karışmış ve kaynaşmış iki toplumun ilginç karakterleri Anadolu’nun bu kıyısını dünyanın birçok yerinden ayırmaktadır. Ne var ki kısa bir süre sonra o büyü bozulur. Savaş korkunç yüzünü din ve milliyetçilik uğruna işlenen katliamlarla gösterir. Artık... Read more

08-19-2009 17:08 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Dokuz Canlı Edward (Les neuf vies d’Edward)

Dokuz Canlı Edward (Les neuf vies d’Edward)

Dokuz canlı Habeş kedisi Edward, Nefertari’nin yanında Bastet kültü döneminde yaşar, bir şövalyenin giysileri arasında Haçlı seferine katılır, Halley Kuyrukluyıldızı’nın geçişine tanıklık eder, 1. Dünya Sergisi’nin açıldığı dönemde Londra’da bir Fransız başaşçının kedisidir, sevgili Rachel’in yanında Alman işgalini görür, İstanbul’da balık pazarında yiyeceğini tezgâhlardan aşırır, XV. yüzyılda sahibesi cadıyla birlikte yakmaya çalışırlar onu. Bir gemide... Read more

08-19-2009 17:08 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kılıç Yarası Gibi

Kılıç Yarası Gibi

Kısa sürede çok ses getiren Kılıç Yarası Gibi, Ahmet Altan’ın romancılığında farklı bir aşama; tarihe değişik bir bakış açısıyla bakan, onun insan yüzünü gören bir çalışma. Klasik romanın yeniden doğuşu diyebileceğimiz Kılıç Yarası Gibi, insanı, insan ilişkilerini, duygularını ve aşkı derinlemesine işleyen, yoğun içerikli bir roman. On dokuzuncu yüzyıl sonlarında, Ermenilerin Osmanlı bankasını basmaları ve romanın başkişilerinden Şeyh Efendinin düğünüyle başlayan roman... Read more

08-19-2009 17:07 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
O ( IT )

O ( IT )

Yıllar önce çocukluk kâbuslarına giren ‘O’ tüm kötülükleriyle geri dönmüştü. ‘O’ nu yok etmeleri için korkularını yenmeleri ve birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Ama bu hiç de kolay değildi, çünkü ‘O‘ şeytanın kendisiydi. Kitabın Girişinden Bildiğim kadarıyla o dehşet, gazete parçasından yapılmış bir kayıkla başladı. Yirmi sekiz yıl sürecekti bu korku. Aslında belki de hiçbir zaman tam anlamıyla sona ermeyecekti. Sözünü ettiğim kağıt kayık... Read more

08-19-2009 17:07 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Karısını Şapka Sanan Adam

Karısını Şapka Sanan Adam

Somut zamanda”kayıp” olan bir insanın varlığını oturtabileceği, kendini var kılabileceği bir yer var mıdır? Varlığının farkında bile olmadan kullandığımız duygularımızın küçük bir kısmını kaybettiğimizde neler olabilir? Profesör Sacks’tan romantik tavırlı, geniş ve açık uclu yaklaşımlarla örülmüş “ciddi” bir kitap. Sıradan her insan için “zihinsel” bir yolculuk, nöroloji ile ilgilenenler içinse kaçınılmaz kaynak. Kitabın içinden Pek de... Read more

08-19-2009 17:07 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
İçime Gir Ama Sigaranı Söndürme

İçime Gir Ama Sigaranı Söndürme

Birden fermuarını çözdü, pantolonunu aşağıya indirdi. Sonra da külodunu çıkarttı. Beni nasıl aşağılayacağını biliyordu, ama öfkesini kontrol edemiyordu da: “Hadi gel, gir içime, hadi hakkındır, beni evine aldın ya, beni o soğuk sokaklardan kurtarıp getirdin ya buraya, gir içime hadi…” diye bağırmaya başladı… Karanlık yerimin bu denli zorlanması öfkeden deliye döndürmüştü beni. Ona tam, “yeter artık, yeter, bitir bu oyunu” diye bağırırken, cinsel organının... Read more

08-19-2009 17:06 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Arkası Karanlık Ağaçlar

Arkası Karanlık Ağaçlar

“Eski püskü elbiselerini çıkartsak, etli kalın dudakları, iri gözleri, eti, dişi bir sertlikte coşuyor. Bütün yoksulluğun kökünü kazıyan bir koşuşturma, masalarda fır dönmesi, gözü dönmüş gibi koşarak çalışması, nefes nefese para üstü alıp vermesi, herhalde dünyanın bütün ülkelerinde güzeldir. Ama, bu her zabıtayla karşılaşmasında ‘ağlaması’ korkunç, katil bir adam yapıyor beni. Oysa, sokağın kafatasına, yaka paça, vura vura çalışan bu kadınların ekmeğini nasıl olsa... Read more

08-19-2009 17:05 - yazan byseco son yazılan Mesajı göster
Kitap tanitimlari Tools