İlginç Ve Bilinmeyen Coğrafi Bilgiler İlginç Ve Bilinmeyen Coğrafi Bilgiler
KAR TANELERİ

 • Bütün kar taneleri altıgendir. Yani hepsinin de altı köşesi vardır. Her yağışta milyarlarca kar tanesi düşer, ancak asla birbirinin tam benzeri olan kar tanesine rastlanmamıştır.

 • Yeryuvarlağının katı olan dış kısmını oluşturan ve kalınlığı 5-100 km arasında değişen hareket halindeki parçalara levha denir. Bu levhalar, üst mantonun daha akıcı ve yumuşak katmanı olan astenosfer üzerinde hareket halindedir. Bunlar; Kuzey Amerika, Avrasya, Karayipler, Afrika, Arabistan, Filipinler, Pasifik, Kokos, Güney Amerika, Avustralya-Hindistan, Nazka ve Antarktika levhalarıdır.

 • Dünyada ortalama yaşam süresi en uzun olan ülkeler; Japonya ( 82,2 ), İzlanda ( 80,9 ), İsviçre ( 80,7 ), Avusturya ( 80,5 ) ve İsveç'tir. ( 80,3 )

 • Jeotermal enerji potansiyeli bakımından Türkiye dünyada 7. Avrupa'da ise 1.dir. Ancak bu potansiyelin ancak %6'sını kullanmaktadır. ( Aydın; Sultanhisar, Yılmazköy- Balıkesir; Balya, Ilıca- İzmir; Aliağa, Samurlu- Karabük; Eskipazar - Kırşehir; Mucur, Çiçekdağı, Mahmutlu- Manisa; Alaşehir, Kavaklıdee, Kula - Van; Özalp, Erciş, Zilan, Şoköy jeotermel enerji üretimine uygun yerlerdir.)

 • 2006 yılında nüfusu en fazla artan iller; İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Şanlıurfa'dır. 2005 - 2006 yılları arasında İstanbul'un nüfusu 290.293 kişi, Ankara'nın 67.243, Antalya'nın 63.898, İzmir'in 60.276, Bursa'nın ki ise 52.000 kişi artmıştır.

 • 2006 yılında nüfusu ençok azalan iller; Zonguldak, Kastamonu, Sivas, Sinop ve Kars'tır. 2005 -2006 yılları arsında Zonguldak'ın nüfusu 11.072 kişi, Kastamonu'nun 10.097, Sivas'ın 8.792, Sinop'un 7.555, Kars'ınki ise 7.300 kişi azalmıştır.

 • Türkiye'deki mevcut rüzgâr enerjisi potansiyeli, kurulu elektrik gücünün iki katı kadar temiz enerji üretimine elverişlidir.

 • Yurt dışında yaşayan toplam Türk vatandaşı sayısı 3.574.154'tür. Bunun 1.194.000'i ise işçidir. Almanya'da 1998.534, Fransa'da 325.887, Hollanda'da 319.600, ABD'de 220.000, Avusturya'da 134.243, Suudi Arabistan'da ise 100.000 Türk vatandaşı yaşamaktadır.

 • Avrupa kıtasının en az yağış alan yeri 150 mm ile Rusya Federasyonu'nda yer alan Astragan'dır. Afrika kıtasında en fazla yağışı 10.160 mm ile Kamerun Debungia alır. Amerika kıtasında ise 8.991 mm ile Kolombiya'da ki Chaco alır. Avustralya'nın en az yağış alan yeri ise 150 mm ile Eyre Gölü çevresidir.

 • Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azerbeycan, İran ve Rusya Federasyonu Hazar Denizine kıyısı olan ülkelerdir.

 • Dünya altın üretiminde; Güney Afrika Cumhuriyeti yılda 1000 ton ile birinci, Rusya Fedarasyonu 170 ton ile ikinci, Kanada 70 ton ile üçüncü ve ABD 50 ton ile dördüncüdür.

 • Batı Avrupa'da bir insanın yaşam ortalama yaşam süresi 79, Amerika'da ortalama 80, Afrika'da ise ortalama 55 yıldır.