İlginç Ve Bilinmeyen Coğrafi Bilgiler-1

Everest Tepesi...


 1. Alt 09-16-2008, 00:29 #1
  alptraum Mesajlar: 38.105
  Blog Başlıkları: 28
  İlginç Ve Bilinmeyen Coğrafi Bilgiler-1

  Everest Tepesi

  • 1998 yılına kadar Everest zirvesine çıkmaya çalışan 918 kişiden 146'sı ölmüştür.
  • Atmosfer sözcüğü Yunanca "atmos = nefes, sphere = küre" kelimelerinden gelmektedir.
  • Atmosferdeki havanın 1 cm²'lik yüzeye yaptığı basınç 760 mm.lik cıva sütunun ağırlığına eşit olup, 1033 gr.dır. Dolayısıyla tüm atmosferin ağırlığı 5,1 trilyon kilogramdır.
  • Güneşten yeryüzüne gelen enerjinin;
  • % 25'i bulutlar ve atmosferce geriye yansıtılır.
  • % 25'i dağılmaya ( difüzyona ) uğrar.
  • % 15'i atmosfer tarafından emilir.
  • % 8'i yerden geriye yansıtılır.
  • % 27'si ise yeryüzünü ısıtır.
  • Her yıl 1 milyar ton Afrika toprağı Atlas Okyanusunu geçerek Amerika kıtasına ulaşır. Bu toz ve toprak Amerika'ya, Karayip'lere ve Amazon Havzasına, Bahama Adalarına zengin tortular taşır. Zengin mineral ve besin taşıyan bu topraklar; bünyesinde böcek, mikro organizmalar ve mantar barındırdığından tarım topraklarının verimli hale gelmesinde etkilidir.
  • Macaristan'ın başkenti Budapeşte iki bölümden oluşur. Tuna Nehrinin iki yakasında kurulan Budapeşte'nin ilk çekirdeği olan Buda ortaçağda Tuna Nehrinin batı kıyısına kurulmuştur. Bu kesimde tarihi eserler ve konutlar bulunur. Daha sonraları Tuna Nehrinin doğu kıyısına kurulan Peşte ise ticari, kültürel ve idari merkez özelliğindedir.
  • Mississipi, Kızılderili dilinde "büyük su, suların atası anlamına" gelmektedir.
  • Liberya ismi "özgür olanların ülkesi" anlamına gelmektedir.
  • Başkent Addis Ababa Etiyopya dilinde "yeni çiçek" anlamına gelmektedir.
  • Deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte kurulan Addis Ababa, Afrika kıtasının en yüksekte kurulan kentidir.
  • Sudan'ın ismi Arapçada "siyahlar ülkesi" anlamındaki bilad el-sudan'dan gelmektedir.
  • Kenya'nın başkenti Nairobi ismini Masailerin Enkare Nairobi dedikleri bir su kaynağından alır ve yerli dilinde "soğuk su" anlamına gelir.
  • Casablanca ismi İspanyolcada "beyaz ev" anlamına gelmektedir.
  • Botswana ismini ülkede kalabalık bir topluluk olan Botswana kabilesinden almıştır.
  • Kalahari çölü "kum dünyası" ya da "susuz ülke" olarak bilinir. Çölde ot toplulukları ve ağaçlıklar bulunur.
  • Kuveyt arapçada "korunmuş kent, kale" anlamına gelmektedir.
  • Japonya yani "Nippon" Japonca dilinde, güneşin doğduğu ülke anlamına gelmektedir.
  • Kosta Rika İspanyolcada zengin kıyı anlamına gelmektedir.
  • Madagaskar'da 150.000 hayvan ve bitki türü yalnızca bu ülkeye ait endemik türdür.
  • Moldova'nın ismi Romanya'da bulunan Moldova ırmağından gelmektedir.
  • İspanyollar Venezüella'ya su üstündeki evlerden dolayı bu ülkeye "küçük Venedik" anlamına gelen Venezüella ismini vermişlerdir.
  • Tuna Nehri Avusturya'nın başkenti viyana, Slovakya'nın başkenti Bratislava, Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'dan geçer.
  • Dünyanın en büyük ticari gemi filosu Yunanistan'dadır.
  • Dünyanın en zengin fosfat rezervleri Fas'ta bulunur.
  • Haiti ismi yerli dilinde "dağda yaşayanlar" anlamına gelmektedir.
  • İsviçre denize kıyısı olmadığı halde, dünyada deniz ticaret filosu olan tek ülkedir.
  • Haiti Cumhuriyeti 1804 yılında bağımsızlığını ilan eden ilk zenci devletidir.
  • Birmanya, 1989 yılında ismini Myanmar Cumhuriyeti olarak değiştirmiştir.
  • Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Rusya Federasyonu, İspanya, İngiltere gibi ülkelerde doğal nüfus artışı eksi değerlerle ifade edilmekte, yani bu ülkelerin nüfusları giderek azalmaktadır.
  • Kuzey Amerika'da yer alan Superior Gölü dünyanın en büyük tatlı su gölüdür.
  • ABD'nin Detroit kenti dünya otomobil endüstrisinin başkenti olarak kabul edilmektedir.
  • Himalayalar üzerindeki Everest zirvesi Nepal dilinde "gökyüzünün tanrısı" ( sagarmatha ), Tibet dilinde ise "dünyanın ana tanrıçası" ( comolungma ) anlamına gelmektedir.
  • Ekvator'un başkenti Quito 0,4 °C ile dünyada yıllık sıcaklık farkının en az olduğu yerdir.
  • Finlandiyalılar kendi ülkelerine " suomi" yani "Bin göller" ülkesi demektedir.
  • Polonya ismi yerli dilinde "düzlükler ülkesi" anlamına gelmektedir.
  • Ekvatoral iklim kuşağında yer alan Endonezya'da 2000 ağaç türü, ( 300 tür palmiye ) 40.000 bitki türü, 2000 kuş türü, 1700 balık çeşidi ve 500'den fazla memeli türüne sahiptir.
  • 2200 metreyi bulan ortalama yükseltisi ile Antartika, dünyanın en yüksek kıtasıdır.
  • Dünyada toplam 231 ülke bulunmaktadır. 58 ülke ile Afrika ülke sayısının en fazla olduğu kıta iken, 13 ülke ile Güney Amerika ülke sayısının en az olduğu kıtadır.
  • Avrupa kıtasındaki en yarımada İskandinavya, en büyük ada Büyük Britanya en büyük göl Ladoga, en uzun nehir ise Volga'dır.
  • Asya kıtasındaki en büyük yarımada Arabistan, en büyük ada Borneo ( Kalimantan ), en büyük göl Hazar, en uzun nehir ise Hoang Ho'dur.
  • Afrika kıtasındaki en büyük yarımada Somali, en büyük ada Madagaskar, en büyük göl Victoria, en uzun nehir ise Nil'dir.
  • Kuzey Amerika'daki en büyük yarımada Labrador, en büyük ada Grönland, en büyük göl Superior, en uzun nehir Mississippi'dir.
  • Güney Amerika'daki en büyük yarımada Guajiro, en büyük ada Ateş Toprakları, en büyük göl Maracaibo, en uzun nehir ise Amazon'dur.
  • Dünya Turiz Örgütü verilerine göre; ABD 73, İtalya 31, İspanya ve Fransa 25 milyon dolar yıllık gelir ile dünyada turizmden en fazla para kazanan ülkelerdir.
  • Kütahya, Bilecik Çanakkale; seramik, Kahramanmaraş ve Erzincan; bakır işlemeceliği, Bolu, Kahramanmaraş, Bartın; ağaç oymacılığı, Nevşehir; çömlekçilik, Isparta, Kayseri ( Bünyan ), Konya, Niğde, Siirt, Burdur, Uşak, Muğla; ( Milas ) halı ve kilim dokumacılığı, Muğla; cam işlemeciliği, Zonguldak ( Devrek ), Kahramanmaraş; baston yapımı, Eskişehir; lületaşı işlemeciliği ile tanınmış yerlerdir.
  • 2006 yılında doğal kaynak tüketimi, yaşam süresi, insanların mutluluğu ve ekolojik faktörlerin değerlendirildiği bir araştırmada Pasifik Okyanusunda küçük bir ada olan "Vanuatu" dünyanın en mutlu insanlarının bulunduğu ülke olarak seçilmiştir. Türkiye ise 98. sırayı almıştır. Zimbabwe ise bu listede sonuncu sırayı almıştır.
  • Brezilya'nın Amazon Havzasında yaşayan yerli "Piraha kabilesi" ile Afrika'daki bir grup "Bushmen" yerlilerinde ortalama yaşam süresi yaklaşık 100 yıldır.
  • Aydın'ın "Atça" beldesindetüm ara sokaklar geniş ana caddelere, tüm ana caddelerse beldenin ortasındaki parka çıkmaktadır. Belde bu haliyle Paris şehrine benzemektedir.
  • Keçiboynuzu, petrol aramadan kibrit üretimine kadar 17 sanayi dalında kullanılmaktadır.
  • 2003 yılında Avrupa'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle çoğunluğu yaşlı 25.000 kişi yaşamını kaybetmiştir.
  • Meşe palamudu gıda ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılır.
  • Afrika ülkelerinde kişi başına düşen yıllık sağlık harcaması 15 doların altındadır.
  • Türkiye'de son 40 yılda 1.300.000 hektarlık sulak alan yok edilmiştir.
  • 1767 Kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis- Ceyhan boru hattının 443 kilometresi Azerbaycan'da, 248 kilometresi Gürcistan'da, 1076 kilometrelik bölümü ise Türkiye'dedir.
  • 2006 yılında yapılan bir araştırmada Hindistan'ın Bombay şehri dünyanın en kaba şehri olarak şeçilirken, New York, Zürih, Toronto ve Berlin dünyanın en kibar şehirleri olarak belirlenmiştir.
  • Işık, 1 saniyede dünyanın çevresini yaklaşık 8 kez dolaşmaktadır.
  • Dünyada aktif volkanik dağı olmayan tek kıta Avustralya'dır.
  • 2006 yılı değerlerine göre dünyanın en büyük ekonomileri; ABD, Japonya, Almanya, Çin ve İngiltere'dir.
  • Dünyada en çok silah satan ülkeler Rusya Federasyonu ve ABD'dir Ençok silah alan ülkeler ise Hindistan, Çin ve Yunanistan'dır. Türkiye silah alımında 10. sıradadır.
  • Dolmabahçe sarayının yapıldığı yer 1614 yılına kadar bir koydu. İstanbul'un fethiyle zamanla bataklığa dönüşür. Bu tarihte Sultan I.Ahmed'in dikkatini çekmiştir. 1614'te Sultan'ın talimatıyla imparatorluğun en uzak yerlerinden bulunup getirilen ağaç kazıklar denize çakılır, kazıkların arasına yine ağaçtan hasırlar örülür ve koy doldurulmaya başlanır. B u işlem 16172de tahta çıkan II. Osman dönemine kadar devam eder. Sonunda dolma adında bir hasbahçe yaratılır, adına da Dolmabahçe denir. Sarayın dekorasyonunda, saf ipektyen döşeme kumaşlar, perdeler Hereke fabrikasında dokutturulur. Halılar Manisa Gördes, Hereke, Isparta, Kayseri Bünyan'dan getirtilir. Bir kısmı ise İran ve Avrupadan. Görkemli mobilyalar Fransa ve İtalya'dan alınır. Saray İngiliz ve Fransız kristalleriyle donatılır. Sarayın dışarıdan mermer ve taş gibi gözüken bütün taşıyıcı sütunları meşe ağacındandır. Sütunlar, kireç külleri ve başka karışımlar elde edilerek büyük bir ustalıkla mermere benzetilir. Sarayda muhafız alayı askerleri taş kesilmişçesine nöbet tutar. Üç katlı sayrın kullanım alanı 16.600 m²'dir. Yan bina ve bahçelerle toplam alanı 110.000 m² yi bulur. Şimdi Swissotelin bulunduğu yer bir zamanlar sarayın bahçesi iken, İnönü Stadının olduğu yer ise bir zamanlar saray atlarının ahırı idi. Sarayda; 285 oda, 43 büyük salon,82 koridor, 64 hol, 68 tuvalet,6 büyük Türk hamamı, 9 özel banyo, 3 mutfak ve 1427 pencere mevcuttur.
  • 2006 yılında Çin ve Güney Kore'ye sarı kar yağdı.
  • Kanada, yeryüzündeki yüzey tatlı sularının %10'una sahipken, dünya nüfusunun %1'inden azını barındırır.
  • Kıtaların tamamı düzleştirilip, toprakları denizlere doldurulsa 2700 metre yüksekliğinde su kütlesi ortaya çıkar.
  • Dünyada en fazla kongre yapılan şehirler arsında; Barcelona, Viyana, Singapur, Berlin ve Hong Kong ilk sırayı almaktadır.
  • Türkiye'nin en yüksek çağlayanı 166 metre ile Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Çilo çağlayanıdır.
  • Çam fıstığı Türkiye'de tatlı ve pilavlarda kullanılırken, Avrupa'da at yeminden gıda ve sağlık sektörüne kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Türkiye'de yıllık 1500 ton üretimi bulunan ve yoğun olarak Muğla ve Aydın çevresinde üretilen çam fıstığı Bergama'ya bağlı Kozak köylerini zengin etti. Kozak yaylası çevresindeki çam fıstığı yetiştiricisi 16 köy, yıllık 1000 tonluk üretimi ile Türkiye'nin en zengin köyleri arasına girdi. Bu köylerde kişi başına gelir 14.000 euro seviyesinde.
  • Satınalma gücünde Lihtenştayn ( %225 ), Lüksemburg, İsviçre, Avusturya ve ABD başı çekerken, Türkiye ( % 30 ) ile sonlarda yer almaktadır.
  • Kullanılmayan kurtlu meyve ve tarım ürünleri ekolojik tarımda gübre olarak kullanılmaktadır.
  • Meyve kabukları ilaç ve reçel sanayinde kullanılmaktadır.
  • Günümüzde dünyada 1.19 milyar baş koyun vardır. Türkiye'deki koyun sayısı ise 45 milyon civarındadır.
  • Ihlamur ağacının odunu çok hafif olduğundan model uçaklar gibi hafif olması istenen eşyalar ıhlamur kerestesinden yapılır.
  • Kestane ağacının kerestesi yaklaşık 500 yıl dayanır. Bu nedenle Karadeniz Bölgesindeki tarihi evler kestane ağacından yapılmıştır.
  • Bugüne kadar en hızlı rüzgâr 450 km/saat hızla ABD'nin Teksas eyaletinde gözlenmiştir.

 2. Alt 12-04-2010, 22:02 #2
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  Interesringgg....

 3. Alt 11-24-2013, 19:54 #3
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  güzel

Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın

Bu soru sistemi, zararlı botlara karşı güvenlik için uygulamaya sunulmuştur. Bundan dolayı bu kısımı doldurmak zorunludur.