.bbcode_container {width: 50%;} Visali Yar İle Dost Ol, Bırak Beni Yalnızlığıma!
Yar…
Ne dinmeyen hayalin süruru
Ne ruhuma hüzün
Bahşeden umutların onuru
Şevkin enginliğinden hicranla nazar eden,
Halimin bedbin durumu
Kalbime ümit zerk etmesin, heves
Umuda bürünmesin,
Bahtının saadeti durulmasın

Ne zaman
Kalbimi dinlesem
Ruhumdan nükseden feryadın
Yâdıyla inlesem
Mutmain olmaya layık olmayan
Halin insicamıyla bir ömür kal etsem
Aczi yetim bitmez, edebin şevki
Yüreğimde yeşermez, dil hamt
Etse bile, ihsana yetişmez

Sen kalbi
Yüceliğe sahip nefessin
Hayâ ve edebin zarifliğinde
İkamet eden payesin
Sabır ve metanetinle güçlüsün,
Himmet ve hamiyetinle zafiyetimi görmezsin
Her vakit tebessümle nazar eden
Bir mürebbiye naifisin, layık
Olmadığımı edeple aşikâr eyleyen gayesin

Bilmem ki
Artık ne söylenir
Yazdığım kelimeler, feryadıma
El atan cümleler
Meramımı anlatmak için çırpınan
Duygular, söyle ne zaman şevke erer
Yalnızlık bahtım değil, kaçmalarımın
Nişanesidir, halimin
Miskinliğinden utandıran dramdır

Mustafa Cilasun