vB Kodu Listesi

BB Code HTML'in özel bir uygulamasıdır. Yazdığınız mesajlarda BB Code kullanabilme imkanını site yöneticisi saptar. Ayrıca mesaj gönderme formundaki seçenekler sayesinde dilediğiniz mesajlarda BB Code'ı iptal etmeniz mümkündür. BB Code, HTML'e benzer tarzdadır fakat tag'ler < ve > yerine köşeli parantez içine alınır: [ ve ] şeklinde. Ayrıca nelerin nasıl görüntülendiği daha iyi kontrol edilebilir. BB Code hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki rehberi inceleyebilirsiniz.

BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Büyüklük
[font] Yazı türü
[highlight] Öne çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail-Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Yönlendirir
[post] Bir Mesaja metin ile yönlendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP- Kodu
[html] HTML-Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Eklenti
[dm] Dailymotion BB Code
[HABER7VIDEO] Haber7video
[map] map
[rg] rg
[sagaal] 2 Sağ Çerçeve - yilmaz
[solaal] 1 Sol Çerçeve - yilmaz
[vg] vg
[video] video
[YOUTUBE] YOUTUBE BBCode
[youtube_browser] youtube_browser BBcode
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik | [b], [i] ve [u] Tag´ları ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
Örnek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk | [color] Tag´ı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Opsiyon]Text[/color]
Örnek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Büyüklük | [size] Tag´ı ile Yazı büyüklükleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Opsiyon]Text[/size]
Örnek [size=+2]Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür[/size]
Sonuç Bu Yazı iki büyüklüktedir, normalden büyüktür

Yazı türü | [font] Tag´ı yardımı ile Metninizin yazı türünü değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Opsiyon]Text[/font]
Örnek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtürü kullanıyor

Öne çekilmiş yazı | [highlight] Tag´ı yardımı ile Metninizi öne çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
Örnek [highlight]Bu Yazı öne çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı öne çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış | [left], [right] ve [center] Tag´ları ile Metninizin yönünü seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
Örnek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık | [indent] Tag´ı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
Örnek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail-Linki oluştur | E-Mail-Tag´ları ile bir Üyeye Mail gönderebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Opsiyon]Text[/email]
Örnek [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Bana E-Mail gönder[/email]
Sonuç j.doe@example.com
Bana E-Mail gönder

Link oluştur | [url] Tag´ı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs yönlendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Opsiyon]Text[/url]
Örnek [url]https://www.muhakeme.net/forum[/url]
[url=https://www.muhakeme.net/forum]MUHAKEME.NET FORUMU[/url]
Sonuç https://www.muhakeme.net/forum
MUHAKEME.NET FORUMU

Konuya Yönlendirir | [thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
Örnek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç https://www.muhakeme.net/forum/spor/42918-iverson-saglik-kontrolunden-gecti.html
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile yönlendirilme | [post] Tag´ı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak yönlendirebilir, bunun için yönlendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [post]Mesaj-İD[/post]
[post=Mesaj-İD]Text[/post]
Örnek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyarı: Konu İD´si/Mesaj İD´si sadece bir örnektir. Bu İD´lere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç https://www.muhakeme.net/forum/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste | [list] Tag´ı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu türdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tag´ı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
Örnek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler | Gelişmiş [list] Tag´i ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Büyük ve Küçük harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Opsiyon]Text[/list]
Örnek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler | [img] Tag´ı yardımı ile Mesajınıza Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag´ları ile birleştirerek Resminizin bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
Örnek [img]https://www.muhakeme.net/forum/mnstyle/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.example.com] [img]https://www.muhakeme.net/forum/mnstyle/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod | Bu [code] Tag´ı gösteriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak gösterilir.
Syntax [code]Text[/code]
Örnek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>


PHP- Kodu | [php] Tag´ı aynen [code] Tag´ı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
Örnek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP- Kodu:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-Kodu | [html] Tag´ı yardımı ile öne çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
Örnek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç
HTML-Kodu:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı | [quote] Tag´ı ile bir Mesajdan alıntı yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Kullanıcı ismi]Text[/quote]
Örnek [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;237267]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet

John Doe´isimli üyeden Alıntı
Lorem ipsum dolor sit amet

John Doe´isimli üyeden Alıntı
Lorem ipsum dolor sit amet


Stop BB Code Parsing | [noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
[noparse] Tag´ı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tag´ı ile Yazı düzenlemesinde kullanılmasını önler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
Örnek [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Sonuç [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Eklenti | [attach] Tag´ı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleşrtirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
Örnek [attach]12345[/attach]
Sonuç

Dailymotion BB Code Dailymotion.com BBCode
Syntax [dm]Text[/dm]
Örnek [dm]x5frxp[/dm]
Sonuç

Leider kann Ihr Browser die Diashow nicht anzeigen. Womöglich benötigen Sie einen aktuellen Flash-Player.


Haber7video sssssss
Syntax [HABER7VIDEO]Text[/HABER7VIDEO]
Örnek [HABER7VIDEO]dddd[/HABER7VIDEO]
Sonuç [HABER7VIDEO]dddd[/HABER7VIDEO]

map
Syntax [map]Text[/map]
Örnek [map]201 S. Grant Avenue, Columbus, Ohio[/map]
Sonuç 201 S. Grant Avenue, Columbus, Ohio

rg
Syntax [rg]Text[/rg]
Örnek [RG]içerik[ /RG]
Sonuç [RG]içerik[ /RG]

2 Sağ Çerçeve - yilmaz Konuyla ilgili not, yapılmış bir reportaj veya resmi çerçeveler.
Syntax [sagaal]Text[/sagaal]
Örnek [sagaal]İçerik[/sagaal]
Sonuç
İçerik

1 Sol Çerçeve - yilmaz Konuyla ilgili not, yapılmış bir reportaj veya resmi çerçeveler.
Syntax [solaal]Text[/solaal]
Örnek [solaal]İçerik[/solaal]
Sonuç İçerik

vg
Syntax [vg]Text[/vg]
Örnek [VG]içerik[ /VG]
Sonuç [VG]içerik[ /VG]

video video dosyalarinizi oynatir
Syntax [video]Text[/video]
Örnek [video]birvideolinkiyazın[/video]
Sonuç

YOUTUBE BBCode YouTube Videos
Syntax [YOUTUBE]Text[/YOUTUBE]
Örnek [YOUTUBE]ejOJkcs-a7s[/YOUTUBE]
Sonuç [YOUTUBE]ejOJkcs-a7s[/YOUTUBE]

youtube_browser BBcode
Syntax [youtube_browser]Text[/youtube_browser]
Örnek [youtube_browser]PRyvsRAo8T8[/youtube_browser]
Sonuç