Felsefe Ansiklopedisi 4 - Ahmet Cevizci - Ana Fikri   Konuyu açan: tasfirin77   İlk Mesaj: 03-30-2011 (09:10)   Son Mesaj: 03-30-2011 (09:10)    Cevap: 0    Gösterim: 535  

  03-30-2011

  Felsefe Ansiklopedisi 4 - Ahmet Cevizci - Ana Fikri  Yayınevi: Ebabil Yayıncılık
  Basım Tarihi: Haziran 2006
  Kitap Türü: Diğer / Edebiyat

  Henüz ilk 5 cildi tamamlanmakla birlikte 15 ciltlik ve yaklaşık on iki bin sayfalık bir felsefe ansiklopedisi projesiyle, her şeyden önce felsefi bakışı başta bilim, din, ekonomi, eğitim ve hukuk olmak üzere tüm alanlara tutmak ve bütün bu alanlara kavramsal bir açıklık getirmek amaçlanmaktadır. Bu yolla da felsefe aracılığıyla son çözümlemede ülkemizdeki eleştirel ve sorgulayıcı düşünceye, her durumda geliştirmemiz gereken uzlaşma ve demokrasi kültürüne katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Yine bu amacın bir parçası olarak hem ülkemizde azımsanamayacak bir süreden beri gerçekleştirilen felsefe araştırmalarının sonuçlarını gözler önüne sermek, hem de mevcut felsefe araştırmalarına ivme kazandırmak düşüncesi hâkim olmuştur. Çalışma genelinde yardımına başvurulan onlarca yazardan çok az bir kısmı yabancıdır. Başvurulan onlarca felsefe hocasının yanı sıra disiplinler arası bir yaklaşımla dilbilimi, sosyoloji, psikoloji, hukuk alanında çalışan akademisyenlerin de bu çalışmanın oluşturulmasında çokça katkısı olmuştur.Ansiklopedide felsefenin bizatihi kendisi konu edilmekle birlikte ağırlıklı yer verilen Batı felsefesinin yanında Hint felsefesi ve Çin felsefesi alanlarına da yer verilmiştir / verilecektir. Çalışmada çoğulcu bir anlayış izlenmekte, her görüşten, farklı felsefe anlayışlarına sahip birçok akademisyen, araştırmacı, yazar, düşünür asgari birlik çabasının dışında tamamen özgün ve müdahalesiz bir çalışma ortaya koymaya çalışmaktadırlar.Türkiye de felsefeye gönül vermiş herkesi, farklı düzeylerde dahi olsa, bu sürece dâhil edebilmek, herkesin desteğini temin etmek, çalışmanın bütüncül anlayışına uygun bir biçimde, çalışmanın Türkiye deki felsefe araştırmalarına katkı yapması umudu ve beklentisini karşılamaktadır. Bu umut, dilek ve beklenti uzun soluklu çalışmamızın geneline yayılmış durumdadır.Çalışmanın dördüncü cildinde Dadaizm ile Dyade arasında alfabetik sıra ile geçen yüzlerce kavram-olgu-olay açıklanmıştır.

  Diğer "Ahmet Cevizci" Kitapları:

  1. Felsefe Tarihi - Ciltli
  2. Felsefe Tarihi (Ciltli)
  3. Felsefe Ansiklopedisi 6
  4. Felsefe
  5. Felsefe Ansiklopedisi 5
  6. Paradigma Felsefe Sözlüğü
  7. Felsefe Ansiklopedisi 3
  8. Felsefe Ansiklopedisi 2  Felsefe Ansiklopedisi 4 - Ahmet Cevizci - Ana Fikri Yorumları