Entelektüel Perspektif / Kültür, Siyaset ve Toplum - Memet Zencirkıran - Ana Fikri   Konuyu açan: Enesce   İlk Mesaj: 03-18-2011 (23:10)   Son Mesaj: 03-18-2011 (23:10)    Cevap: 0    Gösterim: 521  

  03-18-2011

  Entelektüel Perspektif / Kültür, Siyaset ve Toplum - Memet Zencirkıran - Ana Fikri  Yayınevi: Alfa Yayınları
  Basım Tarihi: Şubat 2004
  Kitap Türü:

  Entelektüel, Edward Said in ifadesiyle topluma yabancı, marjinal bir kişiliği temsil eder. Bu yabancılık ve marjinallik aslında geniş yığınları tutsak alan düşünce kalıplarına mesafeli olabilme anlamında bir seçkinlik olarak da ifadelendirilebilir. Gerçekten de entelektüel; yığınların inançlarına, kanaatlerine, düşüncelerine tabi olmamak anlamında seçkin bir insandır. Entelektüel seçkinliğin ima ettiği mesafeli duruş, hiçbir şekilde her biri hakikatin bir yüzüne ışık tutan farklı perspektiflerin yadsınmasını gerektirmez. Tam tersine, "entelektüel", yaklaşımlardaki ve bakış açılarındaki farklılığı ve çokluğu bir zenginlik olarak görür ve önemser. Eğer hakikat, Nietzsche nin işaret ettiği gibi yorumlarımızdan ibaretse, hakikat ile olan ilişkimiz de, yorumlardaki farklılık ve çokluk ölçüsünde anlamlı olacaktır. Bu anlamda entelektüelin mesafeli durduğu şey, perspektifler değil, herhangi bir perspektifin mutlaklık iddiasıdır. "Entelektüel Perspektif: Kültür, Siyaset ve Toplum Söyleşileri" isimli bu çalışma, siyasal, sosyal ve kültürel sorunlar üzerine farklı perspektiflere sahip entelektüellerle yapılan söyleşilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda kitapta Ali Yaşar Sarıbay, Alev Alatlı, Nilüfer Göle, Hasan Şimşek, Veysel Bozkurt, Orhan Tekelioğlu, Mehmet Altan, Fuat Keyman, Süleyman Seyfi Öğün, Tanıl Bora, Atilla Yayla, Anıl Çeçen, Kadir Cangızbay, Cemal Bali Akal, İhsan Sezal, Ahmet Turan Alkan, Reha Çamuroğlu, Oğuz Işık, Melih Pınarcıoğlu ile yapılan söyleşiler yer almaktadır. SÖYLEŞİ BAŞLIKLARI: - Ali Yaşar Sarıbay / Sunuş: Mutsuz Bilinç ile Kinik Akıl Arasında Entelektüel - Alev Alatlı / "Akıl ve ahlâkın birbirinden koptuğu bir dönemi yaşıyoruz." - Nilüfer Göle / "Fetiş bir fikir haline geliyor modernlik" - Hasan Şimşek / "Marx ı ve Keynes i yeniden keşfedeceğiz." - Veysel Bozkurt / "Postendüstriyel çağda hedonist/narsisist tüketim kültürü önem kazanıyor." - Orhan Tekelioğlu / "Türkiye de popüler kültür, elit kültür popülizmini hezimete uğratmıştır." - Mehmet Altan / "Ekonomik paylaşımın siyaseten yapıldığı bir toplumda muhalefet olmaz." - Ali Yaşar Sarıbay / "Küreselleşme sürecinde meseleleri kararlı, ılımlı ve şahsiyetli bir bakışla değerlendirmemiz lazım." - Fuat Keyman / "Günümüzde Türkiye nin karşılaştığı sorunlar sadece Türkiye ye özgü sorunlar değil." - Süleyman Seyfi Öğün / "Kitle eleştirisiyle başlamayan politikanın, politik tarihte çok önemli bir şey yapabileceğini zannetmiyorum." - Tanıl Bora / "Sonuçta kazanan, merkezin hegemonyasıdır." - Atilla Yayla / "Demokrasinin üzerine oturduğu değerler çerçevesini liberalizm sağlamaktadır."  Entelektüel Perspektif / Kültür, Siyaset ve Toplum - Memet Zencirkıran - Ana Fikri Yorumları