Fatih Sultan Mehmed e Nasihatler - Abdullah Uçman - Ana Fikri   Konuyu açan: tasfirin77   İlk Mesaj: 02-28-2011 (01:20)   Son Mesaj: 02-28-2011 (01:20)    Cevap: 0    Gösterim: 996  

  02-28-2011

  Fatih Sultan Mehmed e Nasihatler - Abdullah Uçman - Ana Fikri  Yayınevi: 3F Yayınevi
  Basım Tarihi: Haziran 2007
  Kitap Türü: Diğer / Edebiyat

  Adından da anlaşıldığı gibi, bu eser, Sultan 11. Murad ın ağzından, o sırada henüz çocuk yaştaki oğlu Şehzade Mehmed e onun kolayca anlayabileceği bir dille yapmış olduğu birtakım ahlâkî öğütlerden meydana gelmektedir. Burada ile oğul arasındaki konuşmalar bir üçüncü kişi ağzından nakledilmektedir. w Sultan II. Murad oğluna hitaben dile getirdiği öğütlerinde, yaşadığı devrin ahlâk ve terbiye ilkelerine uygun biçimde, dünya hayatında başarıya ulaşma yollarının hemen yanı başında âhirete, yani öbür dünyaya ait düşüncelere de büyük ölçüde yer vermektedir. Padişahın zihniyetine göre, bu dünya ile öbür dünya yan, yanadır, birbirinden asla ayrılmaz; hatta öte dünya kaygısı yer yer bu dünya kaygılarına oranla daha önemli bir yer tutmaktadır. Sultan II. Murad burada padişahları, âdil olmaları için ellerinde terazi tutan kimselere benzetir.

  Diğer "Abdullah Uçman" Kitapları:

  1. Edebiyat-ı Cedide ye Dair
  2. Bir Gül Bu Karanlıklarda / Tanpınar Üzerine Yazıla
  3. Rıza Tevfik in Şiirleri Ve Edebi Makaleleri Üzerin
  4. Rıza Tevfik  Fatih Sultan Mehmed e Nasihatler - Abdullah Uçman - Ana Fikri Yorumları