Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi   Konuyu açan: byseco   İlk Mesaj: 08-16-2009 (13:23)   Son Mesaj: 08-16-2009 (13:23)    Cevap: 0    Gösterim: 1458  

  08-16-2009

  Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi

  ... Din eğitimi çalışmalarında tek yanlı kararlar ve subjektif yargılar yerine toplum gerçeklerini gözönüne alan bütüncül yaklaşımlar gerekir. Bunun için de ülkemizde gerek bilimsel alanda, gerekse uygulama alanında neler yapılmakta olduğunun genel bir portresinin bilinmesine ihtiyaç vardır.

  İşte bu çalışma böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çalışmamızda konuyla ilgilenenlerin önüne Türkiye'deki din eğitimi hakkında derli toplu bilgi koymak amaçlanmıştır. Belki bazı konularda çok fazla detaylara inilememiş olabilir, ancak, her konuya temas edilmiş, eksiklik bırakılmamaya gayret gösterilmiştir...

  Üç bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde, din eğitimi, özellikle İslâm eğitimi konusunda genel ve terminolojik bilgiler verilmiş; ikinci bölümde ise, Türkiye'de din eğitimi alanında yapılan bilimsel çalışmalar üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde de ülkemizdeki din eğitimi faaliyetleri, alanlar ve türler itibariyle kemmiyet ve keyfiyet olarak verilmeye çalışılmıştır. Yeri geldikçe din eğitimi alanında karşılaşılan problemlere de dikkat çekilerek alınması gereken tedbirler konusunda teklifler sunulmuştur.(Önsöz'den)  Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye'de Din Eğitimi Yorumları