Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları   Konuyu açan: byseco   İlk Mesaj: 08-16-2009 (13:12)   Son Mesaj: 08-16-2009 (13:12)    Cevap: 0    Gösterim: 3433  

  08-16-2009

  Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları

  "O, yaralıyı iyileştirecek, ölüyü diriltecek ve yoksula iyi haberler getirecek"
  1947 ve 1956 yılları arasında Yahuda Çölü'nde keşfedilen Ölü Deniz Parşömenleri, bütün zamanların en büyük arkeolojik buluşlarından biriydi. Bu sıra dışı elyazmaları, İsa'dan önce ve İsa'nın döneminde yaşamış bir Yahudi tarikatı olan Esseniler tarafından Kumran mağaralarına gizlenmişti. İbranice, Aramca ve Grekçe yazılı parşömenler; İbranice Kutsal Kitap, erken Musevilik ve Hıristiyanlığın kökenleri hakkındaki fikirlerimizi değiştirdi.
  Bu kitap, dünyanın en saygın Ölü Deniz Parşömenleri akademisyen araştırmacılarından Geza Vermes'in klasik çevirisinin gözden geçirilmiş baskısıdır. Önceden basılmamış malzemelerle ve yeni bir önsözle desteklenen bu baskı aynı zamanda bir parşömen kataloğu ve Kumran metinlerinin listesini içeriyor. "Parşömenlerin başka hiçbir çevirisi, Vermes'inkinden daha akıcı ya da daha yetkin değil."
  The Times Higher Education Supplement

  "Mükemmel... halkın kutsal kitap dışı parşömenleri okumasına ve bunların taşıdığı önemi değerlendirmesine olanak tanıyan bir kitap."
  The New York Times Book Review  Ölü Deniz Parşömenleri Kumran Yazıtları Yorumları