81 ilde ailelere sosyal destek   Konuyu açan: Dostane   İlk Mesaj: 09-19-2013 (12:58)   Son Mesaj: 09-19-2013 (12:58)    Cevap: 0    Gösterim: 7509  

  09-19-2013

  81 ilde ailelere sosyal destek

  81 ilde ailelere sosyal destek
  81 ilde ailelere sosyal destek

  Sosyal Hizmet Merkezi programı Türkiye'nin tüm şehirlerine yayılıyor. Bu yolla sosyal sorunlarda çözüm için vatandaşların kurumlara başvuru yapmaları beklenmeden, bizzat bazı kamu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla ailelere ulaşılacak.

  Sosyal Hizmet Merkezi programı Türkiye'nin tüm şehirlerine yayılıyor. Bu yolla sosyal sorunlarda çözüm için vatandaşların kurumlara başvuru yapmaları beklenmeden, bizzat bazı kamu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla ailelere ulaşılacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile Sosyal Destek Programı'nı (ASDEP) önümüzdeki günlerde tüm yurtta hayata geçirecek. Kırıkkale ve Karabük'te pilot çalışmaları tamamlanan ve olumlu sonuçlar alınan programla her türlü sosyal soruna müdahale edilmesi planlanıyor.

  Bu programın ilk adımı olarak, tüm illerde Sosyal Hizmet Merkezleri açılacak. Aile Danışma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaşlı Hizmet Merkezlerini aynı çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet Merkezleri'nin illerde kurulmasının ardından, nüfus büyüklüklerine göre ilçelerde de merkezler kurularak toplamda 420 merkeze ulaşılacak.

  MÜRACAAT OLMADAN

  Bu merkezlerle hedeflenen, vatandaşların müracaatına gerek kalmadan ihtiyaçlar doğrultusunda bir sosyal hizmet envanteri oluşturmak. Bu envanter yardımıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaşılarak, sosyal hizmetlerden faydalandırılmaları hedefleniyor. Bu yolla düşük eğitim seviyesi veya yardımlardan haberdar olmadıkları için sosyal hizmetlerden yeterince yararlanamamanın önüne geçilmiş olacak.

  Ailelerin müracaatı beklenmeden, bu sistem aracılığıyla uzmanlar, aile içinde yaşanan sorunları inceleyecek, aile adına çözümler geliştirecekler. Yani bir anlamda vatandaşların, sorunlarına çare bulmak için kurum kurum gezmelerine gerek kalmayacak. Hangi devlet kurumu vatandaşa çare olacaksa o kurumla iletişime bu sistem geçecek. Bu sayede hem hızlı bir çözüm elde edilmiş olacak, hem de tespit edilemeyen ve gün ışığına çıkmayan birçok sosyal sorun sahibi aile, temelli çözüme kavuşturulacak.

  Bu sistemin kurulabilmesi maksadıyla, halen çok farklı kanallardan yürüyen sosyal hizmetlerin birleştirilmesi ve tek bir merkezden bu hizmetlerin sağlanması yönünde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sosyal hizmetlerin takip edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK'tan elektronik entegrasyon desteği alınıyor.

  ÖĞRETMENLERE DÜŞEN

  ASDEP çerçevesinde bazı kamu görevlilerinin özel görevleri olacak. Öğretmenler bu programda aktif rol alacak. Öğretmenler çevrelerinde eğitim imkânından yoksun çocukları belirleyecekler. Ailelerin sosyal hizmet alarak çocuklarını okula göndermelerini sağlamak amacıyla öğretmenler bu merkezleri kullanacaklar.

  ASDEP çerçevesinde eğitim imkânından yoksun kalan çocuğun niçin bu duruma düştüğü araştırılacak. Bu doğrultuda ailenin alması gereken sosyal hizmet belirlenerek koordineli hareket edilecek. Örneğin çocuğun eğitimden yoksun kalmasının nedeni ekonomik ve sosyal sorunlar ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları devreye girecek. Eğer eğitimden yoksun kalmanın nedeni ailedeki işsizlik ise İŞKUR devreye sokulacak ve aktif olarak iş aranması ve istihdam imkânına kavuşulması sağlanacak.

  DÜNYADA UYGULANAN SİSTEM

  Sosyal hizmet anlayışı gelişmiş ülkelerde genel olarak bu şekilde yürüyor. Kişilerin tek tek ve ayrı ayrı sosyal hizmet yürüten kurum ve kuruluşlara başvurmasına gerek kalmadan, bir merkeze yapacakları başvuru ile sosyal hizmetlerden yararlanmaları sağlanıyor.

  Ayrıca Batı'da sosyal hizmetlerin etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, tek tek bireylere ulaşmak yerine aileler üzerinden sosyal hizmet dağıtımının daha rasyonel olduğunu ortaya koyuyor.

  Çünkü aileler toplum yapısındaki temel sorunların en rahat ve etkin çözülebileceği organizmalar. Bu sayede hem toplum yapısındaki birliktelik korunmuş, hem de sosyal hizmetler daha etkin dağıtılmış oluyor.

  E-OKUL AKTİF OLARAK KULLANILACAK

  ASDEP'le yürütülecek hizmetlerde yoğun bir şekilde elektronik sistemlerin kullanılması hedefleniyor. Bu çerçevede e-okul sistemi ile entegrasyon sağlanacak ve bu sistem üzerinden gelen her bir vaka ASDEP bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından derinlemesine incelenecek. Sorunun kaynağına inilecek ve koordineli bir şekilde yürütülecek çalışma ile ailenin sorununun ne olduğu, çözüm için ne yapılması gerektiği, hangi kurumun bu çözümün parçası olduğu tespit edilerek, gerekli adımların atılması sağlanacak.

  Kaynak: Milliyet

  81 ilde ailelere sosyal destek Yorumları