Âdem ile Muhammed arasında gelip geçen tüm peygamberlere gönderilen dinlerdir. İlk peygamberlere (örn. Hz. Âdem) birkaç sayfa şeklinde gönderilirken bazı peygamberlere kutsal kitaplar (Kuran-ı Kerim, İncil, Zebur, Tevrat) gönderilmiştir. İslam'a göre bütün bu dinlerde iman esasları aynıdır ancak amelde (uygulamada) farlılıklar vardır.