lütven söylediğim konu kısa ve net bir şekilde açıklansın