Aydınlanma akılcılığı, hümanizm ve deizminin mantıksal sonuçlarını çıkarsamış olan Nietzsche, Kierkegaardın yaptığı gibi, ne fideizm yoluna girmiş, ne de Hegel gibi, inanç ve aklı daha yüksek bir düzlemde uzlaştırmaya çalışmıştır. Başka bir deyişle, Aydınlanma düşüncesinin mantıksal sonuçlarını çıkartırken, Aydınlanmanın silahı olan aklı en keskin bir biçimde kullanmış olan Nietzsche, ‘Tanrı’nın öldüğünü’ iddia etmiştir. Tanrı’nın ölümü karşısında, hümanizmin de anlamı olmadığını, zira Tanrı’nın yokluğunda, insanın metafiziksel bakımdan ilk ve temel olma iddiasının bir temeli bulunmadığını öne süren Nietzsche, hümanizme karşı çıkışında, insanı tanrılaştıran, ona hayvanı varoluşu aşma imkanı veren başarıların temelinde, hakikatin değil de, yanlış ve yanılsamanın bulunduğunu göstermeye çalışmıştır.


Nietzsche Hakkında Genel Bilgi

Üye Ol

Deccal - Nietzsche

Üye Ol

Tan Kızıllığı - Nietzsche

Üye Ol

Ecce Homo- Nietzsche

Üye Ol

İyinin ve Kötünün Ötesinde - Nietzsche

Üye Ol

Nietzsche Şiirleri (7 Adet)

Üye Ol

Böyle Buyurdu Zerdüşt- Nietzsche

Üye Ol

Kutup Yıldızı - Nietzsche

Üye Ol