Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar - Hayreddin Karaman - Ana Fikri   Konuyu açan: Enesce   İlk Mesaj: 05-09-2011 (10:50)   Son Mesaj: 05-09-2011 (10:50)    Cevap: 0    Gösterim: 475  

  05-09-2011

  Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar - Hayreddin Karaman - Ana Fikri

  Kitap Türü: Karisik  Yayınevi: İz Yayıncılık
  Basım Tarihi: Ekim 2008
  Kitap Türü:

  Kısa Tanıtım:Hayreddin Karaman bu kitabında yiyecekten giyeceğe, ev eşyasından aile ve toplum hayatına kulluk nizamının köşe taşları olan helaller ve haramları ele alıyor.Kısa Tanıtım:Haram ve helâl kavramları, Müslüman’ın Allah’a kulluk nizamının şekliyle yakından ilgilidir. Bir yerde nizam varsa mutlak hürriyeti kayıt altına alan kaideler, emir ve yasaklar da var demektir. Bir hadîs-i şerîfteki benzetmeye göre, haram sınırının ötesi Allah’ın korusudur; o sınırı aşmak bir yana, oraya yaklaşmak bile tehlikelidir. Hayreddin Karaman bu kitabında yiyecekten giyeceğe, ev eşyasından aile ve toplum hayatına, kulluk nizamının köşe taşları olan helaller ve haramları ele alıyor.Kitap Hakkında Bilgi:Haram ve helâl mefhumu dinin özü ve şekli, dindarın Allah’a kulluk nizamnâmesi ile yakından ilgilidir. Nizam fikri ile mutlak serbestlik fikri bir arada düşünülemez. Bir yerde nizam varsa mutlak hürriyeti kayıt altına alan, sınırlayan kaideler, emir ve yasaklar da var demektir. İslâm, kulun kendini ve Rabbini bilmesi, O’na kulluk edebilmesi, böylece ebedî saadete erebilmesi için Allah’ın lûtfettiği son din, irşad ve nizam olduğuna göre onda helâl ve haramı birbirinden ayıran sınırların bulunması tabiîdir. Bir hadîs-i şerîfte ifade buyurulan teşbihe göre, haram sınırının ötesi Allah’ın korusudur; o sınırı aşmak bir yana, oraya yaklaşmak bile tehlikelidir. Hemen bütün din, hukuk ve ahlâk sistemlerinde yasaklar, çirkin ve yakışıksız telakki edilen davranışlar vardır. Semâvî dinlerin sonuncusu ve en mütekâmili olan İslâm da, ferd ve cemiyet halinde insanlığın hayrına olmak üzere getirdiği mükellefiyetler manzûmesi içinde yasaklara yer vermiştir. Yasaklar menfî (yapılmaması istenen) mükellefiyetlerdir. Mükellefiyetler ise gökler, düzlükler ve dağların yüklenemediği, insan denilen “kemâle namzet” müstesna varlığın boyuna göre biçilmiş “emanet”lerdir. Bu “emanet” mükellefiyetler, dıştaki kirleri, pasları silerek cevheri ortaya çıkaran, kimin neye lâyık olduğunu meydana koyan imtihan ve deneme vasıtalarıdır. İnsan ne taş ne hayvandır, ne de melek; o, büyük kabiliyetler ihtiva eden, eşsiz meyvelerin planını saklayan bir çekirdektir. Dünya zemininde, ömür denilen mevsimler içinde, en son ilâhî dinin rahmet ve terbiyesine kendisini teslim ederse (mükellefiyetlerini yerine getirirse) melekleri kendine hayran bırakır. Aynı zeminde nefis ve şeytanın arzularına boyun eğer, onların pembe bardakta sundukları zehiri gıda zannederse özünü zayi eder, taş-toprak ve gübre arasında çürüyüp gider. İşte, insanoğlunun ferdî hayatında, haramlara riayetin de dahil bulunduğu mükellefiyetlerin böylesine önemli bir rolü vardır. (Arka Kapak)

  Diğer "Hayreddin Karaman" Kitapları:

  1. Evlilik - Sorularla Müslümanlık 1
  2. Mukayeseli İslam Hukuku (3 Cilt)
  3. İmam ı Rabbani Ve İslam Tasavvufu
  4. İmam'ı Rabbani Ve İslam Tasavvufu
  5. Türkiye ve İslam Dünyasında Gündem
  6. Bir Varmış Bir Yokmuş / Hayatım ve Hatıralar 3 Cil
  7. Bir Varmış Bir Yokmuş / Hayatım ve Hatıralar 3 Cilt
  8. Bir Varmış Bir Yokmuş / Hayatım ve Hatıralar 3 Cilt


  İlişik Konular  Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar - Hayreddin Karaman - Ana Fikri Yorumları