Temel Cümle: Vurgu: cümle başında - cümle sonunda

*KURAL: Özne olarak kullanılan şahıs zamirleri cümle başında genellikle vurgulanmazlar.

a) Er erzählt EINE GESCHICHTE. was ?Akkusativ tümleç

b) Er erzählt SEINEM BRUDER eine Geschichte. wem ? Dativ tümleç

c) Er erzählt seinem Bruder HEUTE eine Geschichte. wann ? zaman bildiren tümleç

d) Er erzählt seinem Bruder heute AM TELEFON eine Geschichte. wo ? yer bildiren tümleç

e) Er erzählt seinem Bruder heute MIT LAUTER STIMME am Telefon eine Geschichte. wie ? tarz bildiren tümleç

f) Er erzählt seinem Bruder heute AUS LANGWEILE am Telefon eine Geschichte. warum? sebep bildiren tümleç1.
Er erzählt seinem Bruder die Geschichte.
oder:
Er erzählt die Geschichte seinem Bruder.

Kural: AKKUSATIV tümleç, VURGULU Dativ tümlecin önünde bulunur.

2.
Er erzählt sie seinem Bruder.
Er erzählt sie ihm.

Akkusativ tümleç bir zamir ise Dativ tümlecin önünde bulunur..