İddia :
“Kâfirlere ve münafıklara itaat etme!” (Ahzab: 48) Bu Âyet-i kerime hakkında Elmalılı Hamdi Yazır Efendi tefsirinde şöyle söylemektedir: “Dâvet görevini yerine getirirken onlara dost gibi görünmek, alçaktan almak, tebliğde yumuşak davranmak yasaklanıyor. Yasaklama ve uzlaştırma, abartı ile onları heyecana getirmek için mânâ ‘İtaat etme!’ biçiminde olumsuz ifade edilmiş ve Allah’ın emirlerini tebliğde bir nebze hoşgörü, kâfirlere ve münâfıklara itaat etmek mânâsında olduğu anlatılmıştır.”. Siz ise bununla çelişiyorsunuz ?

El-CEVAB :

Kafirlere itaat eden varmıki , bu Ayeti delil olarak getiriliyor ? İddia sahibleri yazıyor , kendileri tam anlamıyorlar : İslam'a Davet görevini yerine getirirken , yani tebliğ ederken ,onlara dost gibi görünmek taviz vermek, tebliğde lakayd davranmak yasaklanıyor yani; onlardanmış gibi görünmeye sebebiyet verecek İslamın ve İmanın Şartları ile Hükümlerinden taviz verilmememli , mesela Allah'ın oğlu İsadır veya Üzeyirdir demelerine karşın buna hoşgörülü davranmamak , Meleklerın cinsiyeti gibi veya Cebrail (AS) ma düşman olmaları gibi konularda yumuşak davranmamaktan bahsediyor. Yani merhum Elmalı Hamdi "Küfür Fikrine" karşı hoşgörülü olmamaktan bahsediyor , yoksa Kafire İslamı sevdirmede yumuşak olmamaktan bahsetmiyor !
Neden diye sorarsanız ;
Çünkü , o zaman Kur'anın siyak ve sibak bütünlüğü açısından , -haşa- Kur'anı Kerimi çeliştirmiş oluruz , bazı Ayetler sert davranmayı emrederken , bazı Ayetler yumuşak olmayı emretmektedir :
1-) Hz.Musa (AS) 'yı, Firavun gibi Kendisini –haşa- İlahlaştıran büyük bir Kafire gönderirken: “Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.” (Taha, 44) demektedir.

2-) Efendimiz (SAV) ‘e Uhud Savaşı ve sonrasında hitab ederken, Efendimiz (SAV) ‘min yanında yer almayan, onun emir ve tavsiyelerini yerine getirmeyen hem Münafık hemde İmanları Tahkiki seviyede olmayanlar için: “Sen yalnızca Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer katı yürekli biri olsaydın kesinlikle etrafından dağılıp gitmişlerdi.' (Ali İmran, 159) demektedir.

3-) Yine Efendimiz (SAV) için: 'Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet etmeyi ” (Nahl, 16/125) vaz etmektedir.
4-) Allah’ın Ayetlerini inkar eden ve Efendimiz (SAV) ‘i yalanlayanlar için: “Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.” (Hicr, 85) demektedir.
Aynı Elmalı Hamdi Yazır , "Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin" ( Maide ,5/ 51) Ayeti Kerimenin Tefsirinde bakın ne diyor :
".......Özetle onları dost olur sanıp da yakın dostlarınız gibi sıkı fıkı beraberliklere dalmayınız, tuzaklarına düşmeyiniz, isteklerine iştirak etmeyiniz. Görülüyor ki 'Yahudiler ve hıristiyanlara dostlar olmayınız' buyurulmamış, 'Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyiniz' buyurulmuştur.."
diyerek , şayet Ayet-i böyle anlamazsak , o zaman 'Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez.' (Mümtehine, 60/8 ) Ayeti-i Kerimesi ile çelişeceğine vurgu yapmaktadır !
Lütfen , Ayetler ve Tefsirleri kendi heva ve heveslerimizi yorumlamıyalım !

yazar.dr.Emin Simsek