Marifetname - Cocuk sahibi olma ve huy , cinsiyetleri

Erzurumlu Ibrahim Hakki hazretleri Marifetname adli eserinde belli teshislerde bulunmus ve bu teshislerine göre cocugun cinsiyeti ( erkek ya da kiz olmasi icin ), huyu,zekasi gibi özellikleriyle belli gün ya ... 1. Alt 07-04-2012, 01:38 #1
  alptraum Mesajlar: 37.913
  Blog Başlıkları: 28
  Erzurumlu Ibrahim Hakki hazretleri Marifetname adli eserinde belli teshislerde bulunmus ve bu teshislerine göre cocugun cinsiyeti ( erkek ya da kiz olmasi icin ), huyu,zekasi gibi özellikleriyle belli gün ya da zaman araliklarina yayarak eslerin cima yapmasindan bahsetmis. Tartisilacak elbette cok konu olabilir. Forum a yöneltilen " erkek cocuk istiyorum " sorularina belki yanit olur diye bu konuyu paylasayim ve sizlerinde fikirlerini almak istedim.

  Ibrahim Hakki Hazretleri ve Marifetname den ALINTI ;

  1-Erkeğe yaraşan cima’ı hanımının rızâsı ile yapmasıdır. Erkek zamanını gözetlemeli, yasak zamanlarda eşine yanaşmamalıdır.Eşinin rıza ve muhabbeti ile cima’ edenden meydana gelen çocuk akıllı olur.

  2-Ayın (hilâlin göründüğü hicri ayın) birinci cuma günü cima’ ederse, ondan olan çocuk çok güzel olur.

  3-Gündüz öğle den önce ederse, çocuk hakim ve kerim olur.

  4-Pazartesi gecesi ederse, Kur’an-ı hıfzeden olur.

  5-Salı gecesi yaparsa, çocuğu cömerd ve merhametli olur.

  6-Perşembe gecesi ederse, çocuğu âlim ve ilmiyle âmil olur.

  7-Cum’a gecesi ederse çocuğu âbid ve arif olur.

  8-Cum’a günü namazdan önce ederse, çocuğu said(mutlu) olup, şehid olarak ölür.

  9-Eşinin rızası olmadan, zorla cima’ edenin çocuğu ahmak olur.

  10-Süt emzirmekte iken hanımına cima’ ederse çocuğuna za rar gelir.

  11-Ayın ilk veya onbeşinci veya son gecesi cima’ ederse çocuğu akılsız olur

  12-Pazar gecesi ederse, çocuk eşkiya olur.

  13-Çar şamba gecesi ederse, çocuğu katil ve kavgacı olur.

  14-Gündüz öğ leden sonra ederse çocuğu, gözü şaşı olur.

  15-Ramazan bayram gecesi ederse, çocuk anasına babasına âsi olur.

  16-Kurban bayramı gecesi ederse, çocuğu altı veya dört parmaklı olur.

  17-Ayakta yaparsa, çocuğu yatağına işer.

  18-Baldızının muhabbetiyle eşiyle cima’ edenin çocuğu hünsa (çift cinsel organlı) olur.

  19-Cima ederken konuşursa, çocuğu dilsiz olur.

  20-Cima anında kadının rahmine bakarsa, çocuğu kör olur.

  21-Meyve ağacı altında ederse, çocuğu zâlim olur.

  22-Taharetsiz ederse, çocuğu bahil (ahmak) olur.

  23-Yorgansız yıldızlar altında ederse, çocuğu münafık olur.

  24-Bir kimsenin yanında cima ederse, çocuğu hırsız olur.

  25-Berât gecesi ederse çocuk kötü huy lu olur.

  26-Yola çıkacağı gece ederse çocuk müsrif olur.

  27-İnzali halinde ikisinin düşünce ve hayâlinde ne suret bu lunursa, çocuk ona yakın bir surette olur.

  28-Cima halinde iken gözleri hangi renge bakarsa, çocuk o renge yakın olur.

  29-Erkeğin suyu erken gelip de çok olursa, çocuk öncelikle oğlan olup, ekseriya amcasına benzer.

  30-Eğer erkeğin suyu erken gelir de kadının ki çok olursa çabuk akma sebebiyle çocuk yine oğlan,fakat kadınınkinin çokluğu dolayısıyla çocuk dayısına benzer.

  31-Eğer kadının suyu daha evvel gelir ve fakat erkeğin suyu daha bol olursa o zaman çabuk(evvel) akması sebebiyle çocuk kız olur, lakin erkeğin suyunun çokluğu sebebiyle kız halasına benzer.

  32-Eğer kadının suyu erkekten evvel gelir ve onunkinden çok olursa doğan çocuk yine kız olur ve fakat daha çok teyzesine benzer.

  33-Cima hayız ve nifas günlerinde yapılırsa çocuk cüzzam olur.Aybaşı günlerinde cima haramdır.

  34-Erkek ve kadının birleşik menileri rahmin dört ağzından yalnız birisine girerse çocuk bir, eğer iki ağza girerse iki, üçüne girerse üç, dördüne girerse dört çocuk doğar.

 2. Alt 07-04-2012, 11:52 #2
  (cennet) Mesajlar: 113
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN, (sav) HZ.ALİ’YE EVLİLİK ÖĞÜTLERİ !

  Özellikle yeni evlenen ve evli olanların bu hadisi şerifleri hıfz (ezber) etmeleri kendilerini birçok sıkıntıdan kurtarıp dünya ve ahiret saadetine nail olmalarına vesile olacaktır.

  Hz. Fâtıma’yı, (ra) Hz.Alî’ye (ra) tezvîc (nikah) ettiklerinde buyurdukları vasiyetleri beyanındadır.

  Hazret-i Alî (ra) rivayet eder,
  Resulullah (sav) buyurdular ki ;

  -Yâ Alî! Gelini kendi evine götürdüğün zaman çorabını ayağından çıkar. Ayağını yıka. O suyu evin bütün köşelerine saç. Böyle yapınca Allah-u Teala, senin evinden yetmiş türlü fakîrliği dışarı çıkarır. Yetmiş türlü bereketi evine dâhil eder. Yetmiş rahmeti sana nazil kılar. O gelin ile ve onun bereketi evin köşelerine erişir. O gelin delilikten ve diğer hastalıklardan emîn olur.

  -Yâ Alî! Gelini ilk hafta yoğurt , ayran, sirke ve ekşi yemeklerden men’ et!
  Ha. Alî (ra) “Yâ Resûlallah! neden ötürü bu şeyleri vermemem gerekir” diye sordu.
  Buyurdu ki; Ondan dolayı ki turşu ve yoğurt ve ayran rahimde evlât olmasına mâni’ olur.
  Hazret-i Alî dedi ki: Yâ Resûlallah! Sirkenin illeti nedir.
  Buyurdu ki; Sirke yiyen kadının hayzı zahmetli olur ve temizliği uzar. Ama ekşi elma yemek hayz kanını keser.
  Sonra Resûlullah (sav) buyurdu ki;

  -Yâ Alî ayın evvelinde ortasında ve sonunda ehline yakın olma ki o hanımda ve o evlâtta cüzzam ve dîvanelik (delilik) ve pislik olmasından korkulur.

  - Yâ Alî! Ehline asr (ikindi) namazından sonra yakın olma. Eğer Allah bir evlat nasîb ederse ahvel (şaşı) olur ve şeytan şaşı evlâda sevinir.

  - Yâ Alî! Ehline yakınlık (cima) ettiğin vakit çok konuşma ki eğer bir evlât olursa yiyici olur. Avret yerine bakma. (cima) esnasında gözünü yumma. Evlâda körlük getirir.

  -Yâ Alî! Kendi ehline bir başka kadının şehveti ile yakın olma ki eğer bir evlât olur ise muhannes (kadına benzeyen erkek) olur. Kadınlara benzemeye çalışır.

  - Yâ Alî! Cünüp olduğun zaman kat’i olarak Kur’ân-ı azîm-üş-şânı okumayasın ki korkulur ki gökten bir ateş inip seni yakar. Cünüp hâlde (cima) etme. Senin bir su kabın ehlinin bir su kabı olsun. Ayrı ayrı su kapları ile temizleniniz. Eğer bir su kabından ikiniz yıkansanız şehvet şehvet üzerine düşer (tekrar cima ederseniz). Aranıza düşmanlık düşer. Korkulur ki talâk ve iftirâka müncer olur.

  -Yâ Alî! ikinizde ayakta iken (cima) etmeyiniz eşekler böyle yapar. Eğer çocuk olur ise döşeğe bevl (idrar) eder.

  - Yâ Alî! Ehlinle bayram geceleri buluşma! Eğer çocuk olur ise altı parmağı veya dört parmağı olur.

  - Yâ Alî! Ehlinle meyve ağacı altında buluşma ki eğer çocuk olur ise katil olur kan dökücü olur. Halka zulüm eder.

  -Yâ Alî! Ay ışığında (Açık havada ay ışığının altında) ehline yakın olma. Meğer bir yerde örtünülmüş olasın. Eğer bir çocuk olursa fakîrlikten ömür boyu kurtulamaz.

  -Yâ Alî! Ezân ile ikâmet arasında ehline yakın olma ki eğer bir çocuğunuz olur ise kan dökmeye hevesli olur.

  -Yâ Alî! Hanımın hâmile olduğu zaman abdestsiz ona yakın olma. Eğer çocuk olursa kör gönüllü ve (cimri) elli olur.

  -Yâ Alî! Şaban’ın ortasında Berat gecesi ehline yakın olma eğer aranızda bir çocuk olursa derisinde tüylerinde ve yüzünde kötü nişanlar olur.

  - Yâ Alî! Hanımına bacısının (baldızının) şehvetiyle yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa hırsız olur ve halkın felâketi onun eli ile olur.

  - Yâ Alî! Ehline etrafında duvar olmayan damda yakın olma ki eğer aranızda bir çocuk olursa münafık ve mürai mübtedî’ (bidat sahibi) ve kumarbaz olur.

  - Yâ Alî! Sefere çıkacağın gece ehline yakın olma ki eğer bir çocuk olursa malını haram yerlere harcar. Sonra meâl-i şerîfi “Malını saçıp dağıtanlar şeytanın kardeşleridir” ayet-i kerîmesini okudular.
  (İsrâ sûresi 27. ayet-i kerîmesi.)

  - Yâ Alî! Üç günlük seferden geldiğin gecesi ehline yakınlık etme. Bir çocuk olursa zalim olur.

  -Yâ Alî! Pazartesi gecesi ehline yakınlık edersen aranızda bir çocuk olursa hafız-ı Kuran olur. Allahü tebareke ve teala hazretlerinin kısmetine razı olur.

  - Yâ Alî! Salı gecesi ehline yakınlık edersen çocuk hâsıl olursa mümin olur ve iyi huylu olur. Rahîm gönüllü (yumuşak kalpli) cömert elli yalandan ve gıybetten temizlenmiş dilli olur.

  -Yâ Alî! Perşembe gecesi ehline yakınlık et ki eğer çocuk olur ise hikmeti çok hakîm olur. Ve ilmi çok olur ki ilmi ile alim olur. Perşembe günü öğleden evvel ehline yaklaşırsan eğer aranızda bir çocuk olursa asla şeytan ona ölene kadar yaklaşamaz. Dünyada ve ahirette selamette olur.

  -Eğer Cuma gecesi ehline yakınlık edersen bir çocuk olur ise Kari-i Kuran , Hatib veya Vaiz olur. Eğer Cuma günü hanımına yakınlık edersen bir çocuk olursa alim olur. Dindarlığı ile ma’rûf ve meşhur olur. Eğer Cuma gecesi îşâ (yatsı) namazından bir saat sonra ehline yakınlık edersen eğer bir çocuk olursa ebdallar (velîler) cümlesinden olur.

  -Yâ Alî! Ehline gecenin evvel saatinde (başında) yakınlık etme ki eğer bir çocuk olursa cadı ve kahin olur. Dünyayı ahiret üzerine tercîh eder.

  - Yâ Alî! Benim vasiyetlerimi ezberle ki Allah’ın izni ile sana fayda versin.

  Peygamber Efendimizin şu hadis-ı şerifi evliler için ne güzel bir müjdedir.
  ‘’Bir kimse hanımının yüzüne tebessümle baksa ona on sevap verilir. Öpse, yirmi sevap, kucaklasa, otuz sevap, beraber olursa üçyüz sevap yazılır. Beraber olduktan sonra guslettiklerinde suyun her damlası için bir melek yaratılır. O melekler karı ve koca için kıyamete kadar istiğfar ederler.’’

  PEYGAMBER EFENDİMİZİN (sav) BABA NASİHATİ

  Peygamber Efendimiz (sav) kızı Fatıma’yı gelin edip Hazreti Ali’nin evine götürülürken şu nasihatlerde bulunmuştur:

  -Kızım, vücudunu temiz tut. Rabbini zikret… Vücudunu su ile temizle. Kocan sana baktığı zaman ferahlık duysun. Gözlerine sürme sür. Sürme kadınların süsüdür. Başına zeytinyağı süren kadına şeytan zarar veremez.

  -Ey Fatıma! Kocan sana baktığında gözlerini yumma ki sevgin artsın. Kocan başka tarafa baktığı zaman sen onun yüzüne bak ki, bir ay oruç tutmuş gibi sevap kazanasın.

  -Ey Fatıma! Kocan seni yatağına çağırdığı zaman gitmemezlik etme ki, Allah’ın lanetini kazanmayasın.

  -Ey Fatıma! Cinsi yakınlıkta kocanla şakalaş ki sana muhabbet etsin de başkasına muhabbet etmesin.

  -Ey Fatıma! Kocanın kusurunu ayıbını başkalarına açma. Yoksa Allah’ın, Peygamberin, Meleklerin ve kocanın gazabını kazanmış olursun.

  -Ey Fatıma! Bu öğütleri bana Cebrail söyledi.

  -Sen evdeki iç işleri gör, kocan da evin dışındaki işleri görsün.

  (alıntıdır.)

  Konu (cennet) tarafından (07-04-2012 Saat 11:58 ) değiştirilmiştir.
 3. Alt 07-05-2012, 00:12 #3
  el_feta Mesajlar: 1.168
  15 yaşındaydım marifatname yi okurken... şu yukardakilerin ne kadar saçma olduğu o kadar ayan ki. saçma sapan şeyler. yok şöyle yaparsan şaşı olurmuş, şu gün yatarsan yakışıklı güzel olurmuş.. fe subhanallah ya : )

  safinaz bunu beğendi.
 4. Alt 11-17-2012, 12:01 #4
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  el_feta kendi azinla soyluyorsun 15 yasindayim diye daha yasin kac basin kac.once sen Allah dostlarinin kitaplarini bol bol okuyup bilgi edep ogren sonra bu kitabin dogrulugunu yanlisligini yorumla asil sana fesubhanallaaah....
  Mesaj mobil cihaz üzerinden gönderilmistir

 5. Alt 11-17-2012, 13:24 #5
  el_feta Mesajlar: 1.168
  okuduğumda 15 yaşındaydım.. düşün ki 15 yaşından beri Allah dostlarının! kitaplarını okuyorum. geldiğim mertebeyi sen düşün!

  bknz : nasr suresi tefsiri, hz. ömer-ibni abbas kıssası...

 6. Alt 12-04-2012, 16:08 #6
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  sen bu kafayla kutuphane okusan tesir etmez bu ne kibir bu ne ucub yazik sana yazik.....sen bu kadar kitap okuyup hala boyle diyorsan zerre mertebe ilerlememissin
  Mesaj mobil cihaz üzerinden gönderilmistir

 7. Alt 12-04-2012, 18:38 #7
  hazerfen Mesajlar: 6
  Din bumudur şimdi ?
  Nasıl bir peygamber algısı anlamak mümkün değil ..

 8. Alt 12-05-2012, 00:05 #8
  el_feta Mesajlar: 1.168
  tek bir mesajımla edep tavsiye eden, daha yazılanı doğru okuyamayan, ironiden çakmayan, ironimin üzerinden benim kütüphane okusam iflah olmayacağımı iddia eden, kibr ve ucb la suçlayan mübarek misafir!

  Gel.

 9. Alt 12-05-2012, 06:22 #9
  _Bu Yağmurlar_ Mesajlar: 59
  :d :d :d :d :d

 10. Alt 02-03-2013, 02:48 #10
  Ziyaretci
  Misafir Mesajlar: n/a
  ya kibriya demişler çok yazık.

Kullanıcı isminiz: Giriş yapmak için Buraya tıklayın
Human Verification


Konu hakkinda benzer etiketler
marifetname cocugun cinsiyeti , marifetname cinsel , marifetname cima , marifetname cocuk yapma , marifetname cinsiyet belirleme , islamda cocuk yapmak icin en uygun gunler , marifetname cocuk , marifetname cinsellik ,