orhan kemalin elli kuruş hikayesinde ana düşünce nedir