.bbcode_container {width: 50%;}
Yar…
Kalbin
Bir gücü vardır
Hesap edilmiş vaktekadar
Sırrı murattır
İradi olmak,
Gönül tahtında umutla
Yol almak evladır
Beşeri her haz veheves
Tensellik açısından arzulanandır,
Hevayı lahzadır

İnsan
Kimi zaman
Hissiyatına kapıaralar
Ve içine dalar
Yabancı olduğu ve
Meraka bahis olan
Ne varsa onu sırtlar
O an ve mizana mebniolan
Zaman onu pek bağlamaz,
Gaflet anı hatırlanmaz

İnsandan
Men edilen ne varsa
Kulun felahı veselameti için
Gerekli olan hesapsa
Akıl, bilgi, irade vevicdan
İrfan senasından
İstifade edip uymalı
Bir başka ve baki olan âlemin
Vaktinden uzaklaşmamalı,
Onunla her an yaşamalı

Hüzün
Latif bir hissediştir
Kalbin en zarif köşesinde
Sessizce bekleyenseziştir
Anlatır, anlam katar,düşletir ve
Düşünmeyi önceletir,
Sadakatli bir refiktir
Kalbi hassasiyetiolan
Her nefeste
Ziyadesiyle bereketlidir,
Muhakeme için elzemdir

Nefsi olan
Her haz fanidir
Önemli ve gerekçeliolan ise
Baki olan sürürünasiptir
İnsan hangi hal
Üzere olursa olsun,
İmtihan vaktindedir,
Gaflet anı zafiyettir
Azmetmek,
Kul olabilmek için ceht etmek,
Keyif ve zevke
Bahane bulmak demek değildir

Mustafa Cilasun