2007/76 Sayılı Akülü Tekerlekli Sandalye Konulu Genelge

Perşembe, 04 Ekim 2007

SGK 2007/76 Sayılı Akülü Tekerlekli Sandalye konulu Genelge yaynlandı.
Bilindiği üzere, 25/5/2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygularna Tebliğinde (SUT) 01/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. SUT "Tekerlekli sandalye temini" başlıklı (20.3.1.) numaralı maddesi son fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

"Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstrem itelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında el, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani durumu olduğu veya kalp yetmezliği, koroner arter hastahğı, kronik obstrüktif akciğer hastahğı gibi standart tekerlekli sandalye kullanamayacağı veya kullanması halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fıziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroioji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağhk kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla akülü tekerlekli sandalye verilmesi mümkündür.

Akülü tekerlekli sandalyeler en az; elektronik kumandah, kapah devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6-12 derece arası eğimde kullanılabilme imkanı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olduğu ve ilgili fırma tarafmdan iki yıl garanti, on yıl yedek parca bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olması halinde Tebliğ eki EK-5/C Listesinde belirtilen rutarı aşmamak kaydıyla ödenir.

Akülü tekerlekli sandalyeler iade cihaz kapsammdadır."

2, SUT eki EK-5/C Listesine 211.802 kod numarası ile aşağıdaki düzenleme eklenmiştir.

EK-5/C

KODU
VÜCUT ORGAN PROTEZ VE ORTEZLER LÎSTESİ
BÎRÎM FİYATl (YTL)
AÇIKLAMA

211.802
Akülü tekerlekli sandalye
1.700,00
***