Bostan ül Kuds Gayb Sırlarından Hikayeler - Tahir Hafızalioğlu - Ana Fikri   Konuyu açan: alptraum   İlk Mesaj: 05-24-2011 (08:30)   Son Mesaj: 05-24-2011 (08:30)    Cevap: 0    Gösterim: 956  

  05-24-2011

  Bostan ül Kuds Gayb Sırlarından Hikayeler - Tahir Hafızalioğlu - Ana Fikri

  Kitap Türü: Islam/Din  Yayınevi: Kaknüs Yayınları
  Basım Tarihi: Aralık 2000
  Kitap Türü: İslam / Din

  Güzel ahlakı öğütleyen,Allah ve Peygamber muhabbetini telkin eden, insanın sırf bedininden ibaret olmadığını, tersine ruhu ile insan olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, bu görünen alemden başka boyutta bir manevi alemin varlığını hissettirip düşündüren ve insanı gerçek amacını araştırmaya sevkeden bu eserin ilk bölümünde Mirac mucizesine ilginç deliller gösterilmekte, Mü minin namazı Miractır hadisi incelenmekte, bu arada Mirac sırlarına dair pek duyulmamış kudsi hadisler de aktarıl-maktadır. Ayrıca tevhid ilmini açıklayıcı mahiyette yine pek bilinmeyen peygamber mucizeleri ve evliya kerametleri hikaye adı altında anlatılmaktadır. İkinci bölümünde ise; tasavvuftaki yeri çok mühim olan Muhyiddin Arabi nin tasavvufa girişte ve pratikte çok önemli kural ve meseleleri ihtiva eden Kitabül Envar adlı risalesi yer almaktadır. (Arka Kapak)


  İlişik Konular  Bostan ül Kuds Gayb Sırlarından Hikayeler - Tahir Hafızalioğlu - Ana Fikri Yorumları

Konu hakkinda benzer etiketler
bostan kitabinin ana fikri ,