Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür - Gregory Jusdanis - Ana Fikri   Konuyu açan: Enesce   İlk Mesaj: 04-14-2011 (05:50)   Son Mesaj: 04-14-2011 (05:50)    Cevap: 0    Gösterim: 367  

  04-14-2011

  Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür - Gregory Jusdanis - Ana Fikri

  Kitap Türü: Mantik/Felsefe  Yayınevi: Metis Yayıncılık
  Basım Tarihi: Mayıs 1998
  Kitap Türü: Mantık / Felsefe

  Ulus-devletin kuruluşunda gazetelerin, edebiyatın, milli bir dil oluşturulmasının rolü, son yıllarda milliyetçilik üzerine yapılan çeşitli çalışmalarla ortaya koyuldu. Ulus-devletin tek bir para birimi saptamak, düzenli bir orduya sahip olmak gibi somut ve görünür niteliklerinin yanında "hayali", tasavvura dayanan bir boyut da taşıdığı, hatta bir ulus-devleti kuran şeyin aslında zihinlerdeki bu imge olduğu genel bir kabul gördü. Gregory Jusdanis bu temayı Yunan modernleşmesini inceleyerek sürdürüyor. "Gecikmiş Modernlik" bir siyasi tarih kitabı değil yalnızca: edebiyat teorisinden geniş ölçüde esinlenen yazar, modernleşme ile dil, edebiyat, kültür arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Gazetelerin ve dergilerin, şiir yarışmalarının, üniversitelerin, dil çalışmalarının bir ulus-devlet fikrini nasıl yarattığını, ulusal bir değerler toplamının nasıl -ve neleri dışarıda bırakmak pahasına- oluşturulduğunu gözler önüne seriyor. Kitabın, Türkiye nin ulus-devletleşmesi ve modernleşmesine bakmak açısından da önemli ipuçları sağladığını düşünüyoruz.


  İlişik Konular  Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür - Gregory Jusdanis - Ana Fikri Yorumları