Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat - Fatma Aliye - Ana Fikri   Konuyu açan: tasfirin77   İlk Mesaj: 01-25-2011 (13:20)   Son Mesaj: 01-25-2011 (13:20)    Cevap: 0    Gösterim: 470  

  01-25-2011

  Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat - Fatma Aliye - Ana Fikri

  Kitap Türü: Karisik

  Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat - Fatma Aliye - Özeti, Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat Kitabı, Kitap Özeti, Ana Fikir

  Yayınevi: Hece Yayınları
  Basım Tarihi: Eylül 2007
  Kitap Türü: Diğer / Edebiyat

  Kadın ve kadının toplumsal konumu hakkındaki tartışmalar Osmanlı kültür hayatına, batılılaşma hareketi ile bağlantılı olarak girmiştir. Bu konudaki tartışmalardan biri olan çokeşlilik sorunu, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle roman ve inceleme türü eserlerde geniş biçimde ele alınır. Ancak günümüzde çok eşlilik bağlamında yapılan bazı araştırmalar sorunu çağdaşlaşma tarihinde yer aldığından daha fazla öne çıkarmakta, dolayısıyla gerçekliğin tasvirinden çok, Şarkiyatçı geleneğin taleplerine yönelik bir kaynakça oluşturulmaktadır. Çok eşlilik konusundaki ilk önemli tartışmalardan biri Fatma Aliye Hanım ve Mahmud Esad Efendi arasında geçer. Bu tartışmaya Türk modernleşme tarihi ve kadın ana başlıklı araştırmaların hemen hepsinde değinilmektedir. Çeşitli dergilerde yayımlanan makaleler ve karşılıklı yazışmalarla devam eden bu tartışmanın bir tarafı olan Mahmud Esad Efendi, çalışmaları Cevdet Paşa tarafından da takdirle karşılanan hukuki, sosyal ve dini konularda eser vermiş bir ilim adamıdır. Tartışmanın diğer tarafı Fatma Aliye Hanım ise, romancı ve yazar olmasının yanında babası ile Mecelle üzerine çalışmış, kadınların hukuku konularında da oldukça yetkin bir aydındır. Aynı zamanda birbiri ardına yayımladığı romanlarla kadın sorununu ilk ele alan kadın yazardır. Tartışmalarda ortaya çıkan entelektüel seviye okuyucuların çok eşlilik konusunda tatmin edici bir polemik izleyebilmelerine imkan tanımaktadır. Metinlerdeki mantık bağlantılarının iki yazar tarafından da güçlü bir şekilde takip edilmesi ve tartışmacıların nazik üslubu, metinlere tartışma adabı açısından da örneklik değeri kazandırmaktadır. Elinizdeki kitap, Fatma Aliye Hanım ve Mahmud Esad Efendi arasında meydana gelen ilk çok eşlilik tartışmasının tamamını bir araya getirmektedir. Dolayısıyla tarih, sosyoloji ve kadın ile ilgili araştırmalarda önemli bir boşluğu dolduracak ve çok eşlilikle ilgili yeni çalışmalara ışık tutacak bir kaynak mahiyetindedir.

  Diğer "Fatma Aliye" Kitapları:

  1. Udi


  İlişik Konular  Çok Eşlilik: Taaddüd-i Zevcat - Fatma Aliye - Ana Fikri Yorumları