Edebiyatımızda Ilkler   Konuyu açan: beyza   İlk Mesaj: 01-22-2008 (11:08)   Son Mesaj: 01-22-2008 (11:08)    Cevap: 0    Gösterim: 473  

  01-22-2008

  Edebiyatımızda Ilkler

  Kitap Türü: Karisik

  EDEBİYATIMIZDA İLKLER

  * İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859


  * İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

  * Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu

  * İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

  * İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

  * İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

  * İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

  * İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi

  * İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis

  * İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

  * İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi

  * İlk pastoral şir: A.Hamit Tarhan /Sahra

  * İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi

  * Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit /Eşber veya Sardanapal

  * Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren

  * İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi

  * İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname

  * İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai

  * İlk tezkire : Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

  * İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat

  * İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

  * İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap

  * İlk hikaye kitabı : A: Mithat /Letaif-i Rivayet

  * İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

  * Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig

  * İlk siyasetname : Kutadgu Bilig

  * İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya

  * Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul

  * Dünya edebiyatındaki ilk modern roman : Cervantes/Don Kişot

  * İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

  * İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati

  * Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : KUTADGU BİLİG

  * İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS

  * İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

  * Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü

  * Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decamkeron

  * Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

  * Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: TEVFİK FİKRET

  * Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / SARF-I TÜRKİ

  * İlk naturalist eserimizin yazarı Nabızade Nazım / Zehra

  * Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim

  * Şarkıyı icat eden: NEDİM

  * İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus'ul Alam

  * İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk

  * İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki

  * İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

  * İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig

  * Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri

  * Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem

  * Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

  * Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin

  * Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiiri yazan : A. Hamit / Validem

  * İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

  * İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

  * Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi

  * İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

  * Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal

  * Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner

  * İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım

  * Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa

  * Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı

  * Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk
  Destanı: Kırgızların Manas Destanı

  * Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi

  * Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman : Ateşten Gömlek

  * Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas

  * Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos

  * İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : A.Vefik paşa

  * Deneme türünün kurucusu: Montaigne

  * İlk divan şairi: Hoca Dehhani

  * Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu'yu işleyen: Refik Halit Karay

  * En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu

  * İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin

  * Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler


  İlişik Konular  Edebiyatımızda Ilkler Yorumları