Sen Âyetelkursi?den nerdesin?‏

Belki bir nev'i tevhid suresi bu.. ?Belki? değil öyle, bakın nasıl başlıyor:

الله لااله الاهو
Allahu lailahe illa hu

muhteşem ve çok vurucu! Baştan tüm ilahlar yerle bir ediliyor, temizleniyor mekan ve eşsiz bir tek Olan vurgulanıyor!

Ah nefsim dön de bak, oku içine Ayetelkursi'yi..
Oku, sor içine: O mu tek içinde? Yok mu başka ilah?-İlah mı?
-Sen ne diyorsun yahu?
?
Temizledin mi ağyardan yüreğini? İlla sen ya Rabbi! dedin mi?
?Allahu lailahe illa Hu? Deyip de, gayrısına yüz suyu döküyorsan..


Sevgini, korkunu, umudunu O'ndan gayrısına yöneltmişsen..


Ah ki ah!. Kaç Ayetelkursi temizler seni?!


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

?Allahu lailahe illa Hu? Dikkat ettiniz mi ne kadar çok esma var içinde bu sûrenin?

الحي القيوم

El Hayyul Qayyum

Ya Hayy! Çokça zikrettiğim bir esma..Hani insanın ağzından çoğu kez gayri ihtiyari bir ayet, bir esma, bir zikir çıkar ya hep? Benden genellikle Ya Hayy! çıkıyor işte..Ve geçen öğrendim bu ismi zikredenler maddeten ve manen genç kalırlarmış


El Hayyul Qayyum

Hayy, hep diri olan hiç ölmeyen-ölmeyecek olan
Qayyum, ipleri hep elinde tutan
Hep diri olana yaslan ey nefsim..Hiç ölmeyene,

İpleri elinde tutana, kumanda hep elinde olana..
Ve kendini beğendir O?na, razı et, razı ol ki O?ndan O da sevsin seni..
Ümitsizlik yok asla çünkü O Qayyûm..

Olmayanı, olmayacak sandığını son anda olduruverir..
Çok vurucu Qayyûm ismi, O?nun Qayyûmiyeti ve bunun farkındalığı..

Çok büyük bir güç hem..Beni çok etkiliyor..

Ya Qayyûm! Diye haykırarak, gözyaşlarıyla kucağına sığındığım anlar çoktur..
Elden geleni yapıp, sıkıştığında, O?na bırakınca işleri,

O?nu Vekil tayin edince, olmayanı olduruyor..Tek tek onarıyor kırıklarını..O?na dayanan darda kalır mı hiç ahh..Yeter ki dayan!

Yeter ki bil, O Qayyum?dur, mülkünde söz sahibidir.

?Ol!? derse oldurur, umutsuzlukları umuda çeviren yalnız O?dur..


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

لاتاْخذه سنة ولا نومٌ
la te'huzuhu sinetun vela nevm

O, uyumadığı gibi uyuklamaz da!


Nasıl bir güvenlik beyanıdır bu ya Rabbi?! Nasıl da huzur veriyor insana..Yeni doğmuş bir bebeğin anne kucağında tüm tehlikelerden emin, her ihtiyacı karşılanmış şekilde rahatça uyuması gibi..
Uyu sen! Rahat ol, ben varım! Ben uyumuyorum asla da uyumam..
Her an seni koruyup-kollamaktayım..
Hiç kimseden de korkma!
Ben herşeyi görür-bilirim; Maddeten ve manen; açıkladıklarını da, gizlediklerini de..Sen yeter ki bana sığın, sana kimseden zarar gelmez!

Koşsana bu kucağa! Sarılsana..Teslim ol-Kurtulsana!


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

له مافي السّماوات ومافي الارض

lehu mafissemavati vema fil erd

Göklerde ve yerde bulunanların tek sahibi O?dur.


İlk sahne:Hani titrersin ya yeryüzü sultanlarından..Heyecanlanırsın huzura çıkacağın zaman, elin ayağın dolaşır hani, ne diyeceğini şaşırırsın belki..
O, sultanlar sultanı..Gökte ve yerde ne varsa hepsi O?nun..Uçsuz bucaksız bir memleket, mülk saltanat..Ve sana şah damarından, yani sana senden daha yakın..Düşün ki her an huzurundasın!

İkinci sahne: Korkma sakın! Huzursuz olma..Gelecek endişesi seni sıkmasın.
Herşeyin sahibi benim, istediğime veririm, istediğimden de alırım..Ve son sahne: başka açıdan: Yani? Yani sen de kim oluyorsun ki?
Kendini gerçek sahip sanıp yorulma! İdaresine asla güç yetiremezsin!
Sakın böbürlenme, büyüklenme, kibirlenme de!
Sana ait sandığın herşey, benim mülkümden sana lütfettiklerimdir, emanettir sende.. Emanetlerimi istediğim an geri alırım-alabilirim!


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

منْ ذا الّذي يشفع عنده إلاّ بإذنه
Men zellezi yeşfeu indehû illa biiznih
O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir?


Hep sarar yüreğimi sıcacık bu ayet.."Korkma!" der O var..Korkma, O izin vermezse sana hiç kimse ne bir hayır ne de bir kötülük yapabilir..Korkma! Bana dayan..Bana dayanan asla darda kalmaz..
Madem böyle, gel sadece bana kul ol!

Yorulma sana hiç faydası olmayacak, üstelik de seni zillete düşürecekler karşısında..Bana hakiki kul olanı sultan ederim, dünyayı ona hizmetçi kılarım.."


Bu, dünyaya bakan yüzü ayetin..Öte yüzde ise; mahşerin kavrulmuşluğunda imdada yetişecek O sallallahu aleyhi ve sellem?in şefaati..

Ya Veduddd! Esirge beni ne olur..

Cennetlerine sakla yüreğimi..

Ya Mucîb kabul eyle dileğimi..


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

يعلم مابين ايديهم وماخلفهم
Ya?lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum
O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir


ولايحيطون بِشئٍ مِنْ عِلْمِه إلابِماشاء
Velâ yuhîtûne bişey?in min ilmihî illâ bimâ şâe


Dilediği kadarının dışında, O?nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar.Alemde tesadüf yok, ilimler hep hazinende

Sır, izin verdiğince ancak, âyân olur aleme!..

Ya Alîm ya Fettah!

Öyle ya Rabbi evet! Hakkımda tasarlananı dahî bilirsin

Ne kadar gizleseler de sen herşeyden haberdarsın!Madem ki böyle, neden sakınayım? Kimden niçin korkayım?!Başa gelse bile sendendir, hikmetlidir..

Ve boynum, bilirsin kıldan incedir.


İnsanın, herşeyin sahibi, bilen, gözeten, hiç Uyumayan?ın kucağında olması ne güzel ne güvenli..


Ah ya Rabbi! Kucağında tut beni,

O dipdiri sînende ebedi uyut beni..

Sen Âyetelkursi?den nerdesin?

وسع كرْسِيّه السًماوات والْارْض
Vesia kursiyyuhussemâvâti vel ard.

O?nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır.ولايؤُودُهُ حِفظهُماوهوَالعَلِيّ العظيم
Velâ yeûduhû hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Onların korunması, O?na güç gelmez, O pek yücedir, pek büyüktür.


Ah ya Rabbi her yerdesin, bilmekte görmektesin..

Zor gelmez asla sana ?kûn feyekûn? dersin.

Ya Rab ?Ol!? dersen olur, bildim söyledim her dem..Ben razı oldum senden..

Verdiğinden-vermediğinden..

Ve tasdik ettim gönülden.Şahidsin her ânıma, sen de razı oluver benden.


Sen Âyetelkursi?den nerdesin?Efendim, Ayetelkursi'nin, her namazdan sonra, gece yatmadan önce, arabaya binince vb. okunması konusunda teşvik eden pek çok hadis var malum.. Çünkü zırh gibidir hem manen hem maddeten koruyucudur.. Anlamını işte böylece bildikten, içimize yazdıktan sonra ancak anlıyoruz mesajı; Rabb?in bizi saran, dirilten gücünü..


Hiç bu yukarıdaki ayetleri okur da insan umutsuz olabilir mi?

Korkar mı kimseden?

Başına ne gelirse gelsin yıkılır mı?


Hayır tabii ki..işte bunun için ve de böyle okumalı daim;

Hayatımızın içinde olsun, içimizde hayat olsun, diriltsin bizi her an diye..Ya Rab, okuduklarımızı hayata geçirmeyi nasib eyle..

Bizleri daim seninle meşgul eyle..

Okuduğumuz sûreleri burada da orada da bize arkadaş eyle, amin.

...