-i haliyle kullanılan edatlar:

AKKUSATİV:

durch: (içinden) geçerek, arasında

ohne: -maksızın, -meksizin, -sız, -siz>

gegen: karşı

bis: kadar

für: için

um: çevresinde

entlang: boyunca

wider: karşı-e haliyle kullanılan edatlar:


DATİV:

mit: ile, birlikte

nach: -ye, -ya; sonra

von: -den, -dan

seit: -den beri, -dan beri

aus: -den, -dan

zu: -ye, -ya

bei: yanında

gegenüber: karşısında

entgegen: karşı

auβer: hariç

hem -i, hem de -e haliyle kullanılan edatlar:

an: yanında (dativ), yanına (akkusativ) (temas ederek)

hinter: arkasında (dativ), arkasına (akkusativ)

neben: yanında (dativ), yanına (akkusativ) (temas etmeden)

unter: altında (dativ), altına (akkusativ)

zwischen: arasında (dativ), arasına (akkusativ)

auf: üstünde (dativ), üstüne (akkusativ) (temas ederek)

in: içinde (dativ), içine (akkusativ)

über: üstünde (dativ), üstüne (akkusativ) (temas etmeden)

vor: önünde (dativ), önüne (akkusativ)

-in haliyle kullanılan edatlar:

GENETİV:

wegen: -den dolayı, yüzünden

trotz: -e rağmen

statt: -in yerine

während: esnasında, sırasında

innerhalb: içinde, dahilinde

auβerhalb: dışında, haricinde

wegen des schlechten Wetters: kötü havadan dolayı, kötü hava yüzünden

wegen seiner Krankheit: hastalığından dolayı

wegen der Feiertage: tatil günlerinden dolayı

trotz des guten Wetters: iyi havaya rağmen

trotz seiner Krankheit: hastalığına rağmen

trotz der Fehler: yanlışlara rağmen

statt der Briefes: mektup(un) yerine

statt der Lehrerin: öğretmen(in) yerine

statt des Onkels: amca(nın) yerine

während des Essens: yemek esnasında, yemek sırasında

während des Unterrichts: ders sırasında

während der Reise: seyahat sırasında

innerhalb der Mauern: duvarların içinde

innerhalb Münchens: Münih'in içinde

innerhalb eines Jahres: bir yıl içinde

auβerhalb des Gartens: bahçenin dışında

auβerhalb der Türkei: Türkiye('nin) dışında

auβerhalb Izmirs: İzmir dışında