PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kurani Kerim mealleri


 1. Dedi ki: “Rabbim, bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım.
 2. Alak suresi okunusu anlami acilimi mesajlari
 3. Fatiha Suresi 1
 4. Bakara Suresi 2
 5. Ali Imran Suresi 3
 6. Nisa Suresi 4
 7. Maide Suresi 5
 8. Enam Suresi 6
 9. Araf Suresi 7
 10. Enfal Suresi 8
 11. Tevbe Suresi 9
 12. Yunus Suresi 10
 13. Hud Suresi 11
 14. Yusuf Suresi 12
 15. Rad Suresi 13
 16. İbrahim Suresi 14
 17. Hicr Suresi 15
 18. Nahl Suresi 16
 19. İsra Suresi 17
 20. Kehf Suresi 18
 21. Meryem Suresi 19
 22. Ta ha Suresi 20
 23. Enbiya Suresi 21
 24. Hacc Suresi 22
 25. Müminun Suresi 23
 26. Nur Suresi 24
 27. Furkan Suresi 25
 28. Şuara Suresi 26
 29. Neml Suresi 27
 30. Kasas Suresi 28
 31. Ankebut Suresi 29
 32. Rum Suresi 30
 33. Lokman Suresi 31
 34. Secde Suresi 32
 35. Ahzab Suresi 33
 36. Sebe Suresi 34
 37. Fatir Suresi 35
 38. Yasin Suresi 36
 39. Saffat Suresi 37
 40. Sad Suresi 38
 41. Zümer Suresi 39
 42. Mümin Suresi 40
 43. Fussilet Suresi 41
 44. Şura Suresi 42
 45. Zuhruf Suresi 43
 46. Duhan Suresi 44
 47. Casiye Suresi 45
 48. Ahkaf Suresi 46
 49. Muhammed Suresi 47
 50. Fetih Suresi 48
 51. Hucurat Suresi 49
 52. Kaf Suresi 50
 53. Zariyat Suresi 51
 54. Tur Suresi 52
 55. Necm Suresi 53
 56. Kamer Suresi 54
 57. Rahman Suresi 55
 58. Vakia Suresi 56
 59. Hadid Suresi 57
 60. Mücadele Suresi 58
 61. Hasr Suresi 59
 62. Mümtehine Suresi 60
 63. Saff Suresi 61
 64. Cuma Suresi 62
 65. Münafikun Suresi 63
 66. Tegabun Suresi 64
 67. Talak Suresi 65
 68. Tahrim Suresi 66
 69. Mülk Suresi 67
 70. Kalem Suresi 68
 71. Hakka Suresi 69
 72. Mearic Suresi 70
 73. Nuh Suresi 71
 74. Cinn Suresi 72
 75. Müzemmil Suresi 73
 76. Müddesir Suresi 74
 77. Kiyame Suresi 75
 78. İnsan Suresi 76
 79. Mürselat Suresi 77
 80. Nebe Suresi 78
 81. Naziat Suresi 79
 82. Abese Suresi 80
 83. Tekvir Suresi 81
 84. infitar Suresi 82
 85. Mutaffifun Suresi 83
 86. Insikak Suresi 84
 87. Büruc Suresi 85
 88. Tarik Suresi 86
 89. Ala Suresi 87
 90. Gasiye Suresi 88
 91. Fecr Suresi 89
 92. Beled Suresi 90
 93. Sems Suresi 91
 94. Leyl Suresi 92
 95. Duha Suresi 93
 96. Insirah Suresi 94
 97. Tin Suresi 95
 98. Alak Suresi 96
 99. Kadr Suresi 97
 100. Beyyine Suresi 98
 101. Zilzal Suresi 99
 102. Adiyat Suresi 100
 103. Karia Suresi 101
 104. Tekasür Suresi 102
 105. Asr Suresi 103
 106. Hümeze Suresi 104
 107. Fil suresi 105
 108. Kureys Suresi 106
 109. Maun Suresi 107
 110. Kevser Suresi 108
 111. Kafirun suresi 109
 112. Nasr Suresi 110
 113. Tebbet Suresi 111
 114. ihlas suresi 112
 115. Felak Suresi 113
 116. Nas Suresi 114
 117. Fatiha Suresi 1
 118. Bakara Suresi 2
 119. Ali Imran Suresi
 120. Nisa Suresi 4
 121. Maide Suresi 5
 122. Enam Suresi 6
 123. Araf Suresi
 124. Enfal Suresi 8
 125. Tevbe Suresi 9
 126. Yunus Suresi 10
 127. Hud Suresi 11
 128. Yusuf Suresi 12
 129. Rad Suresi 13
 130. İbrahim Suresi 14
 131. Hicr Suresi 15
 132. Nahl Suresi 16
 133. İsra Suresi 17
 134. Kehf Suresi 18
 135. Meryem Suresi 19
 136. Ta ha Suresi 20
 137. Enbiya Suresi 21
 138. Hac Suresi 22
 139. Müminun Suresi 23
 140. Nur Suresi 24
 141. Furkan Suresi 25
 142. Şuara Suresi 26
 143. Neml Suresi 27
 144. Kasas Suresi 28
 145. Ankebut Suresi 29
 146. Rum Suresi 30
 147. Lokman Suresi 31
 148. Secde Suresi 32
 149. Ahzab Suresi 33
 150. Sebe Suresi 34
 151. Fatir Suresi 35
 152. Yasin Suresi 36
 153. Saffat Suresi 37
 154. Sad Suresi 38
 155. Zümer Suresi 39
 156. Mümin Suresi 40
 157. Fussilet Suresi 41
 158. Şura Suresi 42
 159. Zuhruf Suresi 43
 160. Duhan Suresi 44
 161. Casiye Suresi 45
 162. Ahkaf Suresi 46
 163. Muhammed Suresi 47
 164. Fetih Suresi 48
 165. Hucurat Suresi 49
 166. Kaf Suresi 50
 167. Zariyat Suresi 51
 168. Tur Suresi 52
 169. Necm Suresi 53
 170. Kamer Suresi 54
 171. Rahman Suresi 55
 172. Vakia Suresi 56
 173. Hadid Suresi 57
 174. Mücadele Suresi 58
 175. Hasr Suresi 59
 176. Mümtehine Suresi 60
 177. Saff Suresi 61
 178. Cuma Suresi 62
 179. Münafikun Suresi 63
 180. Tegabun Suresi 64
 181. Talak Suresi 65
 182. Tahrim Suresi 66
 183. Mülk Suresi 67
 184. Kalem Suresi 68
 185. Hakka Suresi 69
 186. Mearic Suresi 70
 187. Nuh Suresi 71
 188. Cin Suresi 72
 189. Müzemmil Suresi 73
 190. Müddesir Suresi 74
 191. Kiyame Suresi 75
 192. İnsan Suresi 76
 193. Mürselat Suresi 77
 194. Nebe Suresi 78
 195. Naziat Suresi 79
 196. Abese Suresi 80
 197. Tekvir Suresi 81
 198. infitar Suresi 82
 199. Mutaffifun Suresi 83
 200. Insikak Suresi 84
 201. Büruc Suresi 85
 202. Tarik Suresi 86
 203. Ala Suresi 87
 204. Gasiye Suresi 88
 205. Fecr Suresi 89
 206. Beled Suresi 90
 207. Sems Suresi 91
 208. Leyl Suresi 92
 209. Duha Suresi 93
 210. Insirah Suresi 94
 211. Tin Suresi 95
 212. Alak Suresi 96
 213. Kadr Suresi 97
 214. Beyyine Suresi 98
 215. Zilzal Suresi 99
 216. Adiyat Suresi 100
 217. Karia Suresi 101
 218. Tekasür Suresi 102
 219. Asr Suresi 103
 220. Hümeze Suresi 104
 221. Fil suresi 105
 222. Kureys Suresi 106
 223. Maun Suresi 107
 224. Kevser Suresi 108
 225. Kafirun suresi 109
 226. Nasr Suresi 110
 227. Tebbet Suresi 111
 228. Ihlas Suresi 112
 229. Felak Suresi 113
 230. Nas Suresi 114