Besin zehirlenmeleri - gida zehirlenmeleri   Konuyu açan: alptraum   İlk Mesaj: 10-26-2008 (01:53)   Son Mesaj: 05-21-2011 (17:13)    Cevap: 1    Gösterim: 24622  

  10-26-2008

  Besin zehirlenmeleri - gida zehirlenmeleri

  besin zehirlenmesi......

  --------------------------------------------------------------------------------

  Son 72 saat içinde yenilen bir gıda
  Bulantı-kusma, karın ağrıları, ishal, daha az ateş gibi gastrointesitinal belirtiler
  Bilinç bulanıklığı, paraliziler, görme bozuklukları gibi nörolojik belirtiler
  Bazen tek tek olgular
  Bazen yerel salgınlar
  işyerleri, hastaneler, lokantalar
  Bazen de daha büyük çaplı salgınlar şeklinde
  Besin zehirlenmeleri üç grupta incelenir
  A- Bakteri, virüs ve parazitlere bağlı olanlar
  B- Bakteri toksinlerine bağlı olanlar
  C- Mikroorganizma dışı toksinler ya da kimyasal maddelere bağlı olanlar
  Besin zehirlenmelerinin
  %63’ü bakteriyel
  %24’ü kimyasal
  %10’u paraziter
  %3’ü viral kaynaklıdır

  EPİDEMİYOLOJİ

  ABD’ de Besin Zehirlenmelerine Bağlı Yıllık:

  76 milyon vaka
  80.000 hastaneye yatış
  5.000 ölüm
  7-17 milyar dolar medikal ve sosyal nedenlerle maddi kayıp tahmin edilmektedir.
  Mikroorganizma Dışı Toksinlerle Besin Zehirlenmeleri Ortaya çıkışı dakika ve saatler içinde

  Bakır, çinko, kalay, kadminyum gibi ağır metaller
  Histamin balık zehirlenmesi
  Deniz kabuklularının toksinleri
  Niasin zehirlenmesi
  Mantar zehirlenmeleri
  Ağır metaller
  Bakır, çinko, kalay, kadminyum
  Yiyeceklerin pişirildiği ve saklandığı kaplar, metal kutulardaki karbonatlı ve asitli içecekler kaynaktır
  İnkübasyon periyodu genellikle 5-15 dakikadır
  Bulantı-kusma, abdominal kramplar
  Kusma ile etkenin dışarı atılması ile genellikle 2-3 saat içinde düzelir


  Histamin balık zehirlenmesi(Scombroid)
  Bir saat içinde
  Ağız, boğaz ve yüzde yanma, başağrısı, karın krampları, bulantı-kusma
  Şiddetli vakalarda ürtiker, bronkospazm
  Semptomlar bir kaç saat içinde düzelir

  Niasin zehirlenmeleri
  Alımından 20 dakika içinde yüzde eritemli yanma gözlenir
  Bir kaç saatte düzelir
  Deniz kabukluların zehirlenmeleri
  Paralitik, nörotoksik ve amnezik olmak üzere 3 tip kabuklu zehirlenmesi mevcuttur
  Genellikle 1 saat içinde ağız, dudak, yüz ve ekstremitelerde paraliziler gelişir,
  Amnezik tipte konfüzyon ve koma gözlenir.
  Bazı hastalarda bulantı, kusma ve ishal görülebilir
  Hastalığın süresi birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir
  Erken belirti gösteren mantar zehirlenmeleri

  Belirtiler 2-3 saat içinde ortaya çıkar.
  Konfüzyon, huzursuzluk, görme bozuklukları
  Ölüm oranı çok düşüktür.
  Mide yıkama ve semptomatik tedavi yeterlidir.
  Genellikle semptomlar 24 saat içinde düzelir.
  • Coprinus
  • muskarin
  • İbotenik asit
  • Pantherina
  • Psilosibin
  Geç belirti gösteren mantar zehirlenmeleri

  Belirtiler 6-24 saat sonra veya daha geç ortaya çıkar.
  Başlangıçta abdominal kramplar ve ishal gözlenir, 24 saat içinde düzelir ve 1-2 gün sessiz kalır ve sonra karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişir.
  Çoğu kez ölümle sonlanır.
  Tedavisi güçtür
  • Gyromitra
  • Orellanus
  • Phalloides
  Mikroorganizma kaynaklı besin zehirlenmeleri
  Tüm Dünyada yaygın
  Cinsiyet farkı yoktur
  Gelişmekte olan ülkelerde
  Çocuklarda daha sık
  Yaz aylarında daha sık
  Isı
  Denize ve havuza girmeleri
  Sineklerin yaz aylarında ortaya çıkması

  Hafif seyirli ve kendini sınırlar
  Klinik etken ve konakla ilişkili

  1.Besinler üzerinde bakterilerin toksin oluşturması ile oluşan
  S. aureus
  Bacillus cereus
  Clostridiuim botulinum
  2.Besinlerle alınan bakterilerin barsakta oluşturdukları toksin ile oluşan
  Bacillus cereus(uzun inkübasyon)
  Clostridiuim perfiringens
  Vibrio cholera
  ETEC
  Vibrio parahaemolyticum
  Shiga toksin yapan E.coli

  3.Besinlerle alınan bakterilerin barsağa invazyonu ile oluşan
  Salmonella
  Shigella
  EIEC
  Campylobacter jejuni


  Düşük nem, yüksek tuz ve şeker içeren gıdalarda asidik ortamlarından dolayı bakteriler çoğalamaz.

  Ayrıca donmuş gıdalar, donmuş oldukları sürece ve tüketim tarihleri dikkate alınmak koşulu ile emniyetlidir.

  Yeterince pişirilmiş, kaynatılmış besinler, çay, kahve gibi içecekler.

  Izgara ve kızartma yerine, pişirilmiş ve daha sonra iyi muhafaza edilmiş gıdalar seç.


  besin zehirlenmeleri devam...

  --------------------------------------------------------------------------------

  Staphylococcus aureus

  En çok görülen besin zehirlenmesi
  Yiyeceklere daha çok portorlerden bulaşır

  Et, süt ürünleri, kümes hayvanları etleri,
  Krema ve kaymak sürülmüş pastalar,
  Pudingler, deniz ürünlerinden bulaşır..

  Bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal, ateş


  Kesin tanı
  Kusmuk, dışkı,suçlanan yiyeceğin
  her gramından 105-6 S. aureus
  Yiyeceklerdeki enterotoksinin
  jel diffüzyonu,
  Radioimmünoassay (RIA),
  Enzyme linked immünosorbant assay
  (ELISA)

  Genelde 12-24 saat içinde
  kendiliğinden iyileşir.

  BACİLLUS CEREUS BESİN ZEHİRLENMESİ

  Genellikle çürümüş organik maddelerde, kirlerde, gübrelerde, suda bazı insanların florasında bulunur.

  Hazırlandıktan sonra kötü kullanılan;
  pirinç, makarna, peynir, kuru et, sebze,meyve, baharatlar, tatlandırıcılar, süt tozunda tespit edilmiştir.  İki çeşit enterotoksin yapar:
  1-6 saat inkübasyon süreli, ön planda kusmaya neden olan, ısıya dayanıklı toksin

  8-16 saat inkübasyon süreli, ön planda ishale neden olan ısıya dayanıksız toksin.

  Toksin barsakta özellikle sekretuar hücre içinde adenilat siklazı aktive eder, siklik-AMP artışına neden olur.
  Böylece su ve tuz emilimi az olurken, sekresyon daha fazla olur

  Besin Zehirlenmesi (tum konular burada...)

  --------------------------------------------------------------------------------

  Besin Zehirlenmesi

  CLOSTRİDİUM BOTULİNUM BESİN ZEHİRLENMESİ

  Birçok hayvanın barsağı, toprak, ot ve ağaç yapraklarında bulunur.
  Konserveciliğin yaygın olduğu batı ülkelerinde daha sıktır
  Besin maddelerine karışan C. botulinum sporları uygun ortam bulunca basil haline geçer, ürer ve toksin salgılarlar.
  Toksin bir nörotoksindir.
  Toksine duyarlılık geneldir.
  Kranial sinirler başta olmak üzere, terminal sinir uçlarından asetilkolin salınımına engel olur.
  Paralizilere neden olur.


  Belirtiler toksin alınımından ortalama 18-36 (6 saat-10 gün arasında değişebilir) saat sonra başlar ve alınan toksinin miktarı ile ilişkilidir.

  Halsizlik ve yorgunlukla başlar.

  Gastrointestinal belirtiler ön planda değildir.

  Akut başlayan mide bulantısı ve kusma olguların %50'sinde olabilir, ishal %20-25 olguda görülebilir.

  Ateş genellikle yoktur.


  Esas belirti gözde olur.
  Pitosiz,
  Görme bozuklukları
  Şaşılık görülür.
  Yutma güçlüğü, Yumuşak damak felci, Solunum güçlüğü, Ses kısıklığı

  Ensefalit

  Mide barsak sistemi paralizileri ile kabızlık görülür.


  Diafragma paralizileri ile solunum durması ve dolaşım bozukluğu ve ölüm görülür


  En önemli komplikasyonu aspirasyon pnömonisidir.

  Konserve veya sucuk yeme hikayesinin
  birden fazla kişide benzer belirtilerin çıkması
  Kesin tanı için;
  suçlanan besinde, hastaların kusmuk, dışkı ya da serumlarında botulismus toksinlerinin gösterilmesi gerekir.
  Hastaların dışkılarından ya da suçlanan yiyecekten bakterinin izolasyonu da yapılabilir.
  Guillain-Barre, nörosifiliz, difteri, kuduz, ensefalitler, poliomiyelit, atropin zehirlenmesi ve metil alkol zehirlenmesinden ayırt edilmeli


  Derhal kusturulur.

  Mide yıkanır, alkali verilir.

  Lavman yapılır.

  Hastaların durumuna göre polivalan botulismus antitoksik serumu İV ve/veya intramüsküler (İM) yolla uygulanır.

  En önemli konu, konserve endüstrisinin hijyen koşullarına göre düzenlenmesidir.
  Ortamda %10'un üzerinde tuz bulunması üremeyi engeller.
  Kapak kısmı kabaran ve açılınca kötü koku çıkaran konserveler yenilmemelidir.
  Bozulan etler parlak görünüşlerini ve sertliklerini kaybeder, bozulan sebze ve meyveler yumuşar ve yağlı bir görünüm alır.
  Toksinin termolabil oluşu, konservelerin kaynatılması ile zehirlenme olasılığını ortadan kaldırabilir.
  Şüpheli besinlerin kaynatılmadan yenilmemesi gerekir.


  Besin Zehirlenmesi

  --------------------------------------------------------------------------------

  Yiyecek ve içeceklerin saklanması, hazırlanma ve sunulma aşamalarında uygun sağlık koşullarının olmaması, besin zehirlenmelerinin önemli bir sorun haline gelmesine yol açıyor. Süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk mamülleri, mayonezli, yumurtalı yiyecekler, pişirilip uygun koşullarda saklanmayan etler, deniz ürünleri, bozulma riski en yüksek gıdalar arasında yer alıyor.
  Akdeniz diyetinin vazgeçilmez unsurları olan meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunda uzmanlar birleşiyorlar. Fakat Türkiye'de sebze ve meyve açısından bolluk ve çeşitliliğe rağmen besinlerin saklanması, pişirilmesi de büyük önem taşıyor.

  Besinlerin hazırlanması sırasında temizlik kurallarına gereken özenin gösterilmemesi, besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Besin zehirlenmeleri kontamine yiyecek ve içeceklerle oluşuyor. Besinler ve içecekler infeksiyona yol açan mikroorganizmalarla veya toksit maddelerle bulaştıklarında zehirlenmeye neden oluyorlar. Bunların yanısıra nadiren yenilmemesi gereken bir bitki veya hayvanın yenmesi de besin zehirlenmesi tablosunu ortaya çıkarabiliyor.
  Besin zehirlenmeleri az gelişmiş ülkelerde daha sık gözleniyor. Bunda yetersiz çevre koşulları, toplumun düşük eğitim düzeyi de önemli rol oynuyor. "Gelişmiş ülkelerde de besin zehirlenmesi görülüyor. Bunda ise artan yaşlı nüfus, bağışıklığı baskılanmış hasta sayısındaki yükseliş, çok büyük ölçeklere varan besi hayvancılığı ve tavukçuluk nedeniyle potansiyel rezervuarların artması etkili oluyor. Ev dışında daha çok yemek yenmesi de zehirlenmelere neden olan faktörler arasında yer alıyor" diye konuşuyor.

  Neler yapılmalı ?
  Besinlerin henüz çiğ olduğu dönemde hijyen kurallarına sıkı bir biçimde uyulması enfeksiyon önlenmesinde alınacak en etkili önlem olarak kabul ediliyor. Bunların yanısıra canlı hayvanların hastalıklardan korunması, hasta ya da taşıyıcı hayvanların yok edilmesi, insanlar için toksik düzeylere ulaşabilen ilaçların hayvanlara verilmemesi, kesim işlemlerinin yapıldığı yerlerin de temiz olması gerekiyor.

  Uygun besinlerin tam bir pastörizasyondan geçirilmesini öneriyor. Pişmiş besinlerin yeteri kadar soğuk olan dolaplarda saklanmadan tekrar tekrar ısıtılarak yenmesinin de, kalabalık kitlelerin besin zehirlenmesindeki en önemli neden olduğunu vurgulayan Dr. Kutbay, "Salmonellesis kaynağı olabilen yumurtalar, 3 hafta içinde tüketilmeli, satış yerlerinde 20 derecede, evlerde 8 derecenin altında saklanmalıdır. 10 dakika süreyle besin maddelerinin kaynatılması, (50-55 derece) parazitleri ve bakteriyel patojenlerin çoğunu öldürür" diye konuşuyor.

  Tedavi nasıl oluyor ?
  Besin zehirlenmelerinin tedavisinde sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konması temel prensip olarak kabul ediliyor. Ağızdan dehidratasyon tedavisi ile kaybedilen sıvının yerine konulmaya çalışılmaktadır."Şayet bulantı, kusma, şiddetli ise sıvı kaybı bulguları mevcut ise parenteral sıvı tedavi uygulanır. İshal tablosunda ağızdan beslenme kesilmemelidir. Spazmotik ilaçların ishal tedavisinde yeri yoktur. Özellikle invaziv bakterilerin neden olduğu tablolarda barsak hareketlerini azaltarak infeksiyonun yayılmasına yol açabilir. Klinik bulgular ile düşünülen bakteriyel enfeksiyona uygun antibiyotik tedavisine başlanır. Başlangıçta yapılan dışkı kültürleri ile tabloya yol açan bakteri tanısının konulması mümkün olabilir. Her besin zehirlenmesinde antibiyotik etkili değildir. Besin zehirlenmelerin seyri iyi bir destekleyici tedavi ve uygun antibiyotiklerle oldukça iyidir ve genellikle komplikasyona yol açmazlar."
  Bakteri türü Kuluçka süresi Belirtileri Bulaştığı besinler
  Stafilacocous aureus 2-4 saat kusma, karın ağrısı, ishal, dondurma, krema, mayonez, patates salatası Basillus Cereus 1-6 saat karın ağrısı ve kusma tahıldan yapılan yemekler pilav ve süt ürünleri Clostridrum perfingens Tip A 8-14 saat kramp şeklinde karın ağrısı, ishal, pişirilip saklanmış etler nadir olarak ateş ve kusma Vibrio parahaemolyticms 12-24 saat ishal ve karın ağrısı deniz ürünleri Compylobacter feyuni 1-7 gün ateş, aşırı gaz, ishal, karın ağrısı süt, dondurma ve kontamine besinler Versinia enterosolitica 1-7 gün ateş, kanlı ishal, karın ağrısı süt, dondurma ve kontamine sular Salmonella infeksiyonları 6-48 saat karın ağrısı, ateş ve ishal süt, süt ürünleri ve yumurta Shigella türleri 24-72 saat karın ağrısı, ateş, kanlı mukuslu ishal kontamine su ve besinler E. Coli tipleri tiplerine göre şiddetli ishal karın ağrısı, kontamine su ve yiyecekler kuluçka süresi değişir ateş, bazen kanlı ishal,Kolera 24-72 saat şiddetli ishal ve dehitratasyon kontamine su ve besinler Clostridum batinilum 12-72 saat görme bozukluğu, yutma güçlüğü, ev konserveleri.  Zehirlenme Nedir?

  Herhangi bir kimyasal, organik veya fiziksel madde vücuda girdikten sonra özelliğine göre yerel veya genel hasar meydana getirerek, ölüme neden olabiliyorsa bu maddeye ZEHİR, olaya ise ZEHİRLENME denir.

  Yerel belirtiler:

  - Sokulan, ısırılan, temas eden yerde kızarıklık, şişlik, gerginlik, ağrı ve kaşıntı

  Genel belirtiler:

  - Vücut ısısının yükselmesi (ateş),

  - Tüm vücutta kızarıklık, döküntü, kaşıntı,

  - Solunum sıkıntısı, hızlı ve zayıf atan nabız,

  - Baş ağrısı, kulak çınlaması,

  - Halsizlik, kendinden geçme, gelişen bilinç kaybı,

  - Şok, ölüm.

  Zehir, vücuda bilerek (kasti) veya bilinmeden(kazara), dört yoldan alınabilir:

  1-Sindirim, 2-Solunum, 3-Deri ve 4-Kan yoluyla, olmak üzere.

  Sindirim Yolu Zehirlenmeleri

  Ağız yoluyla alınan her türlü zehir etkisi yapan maddelerle meydana gelirler; bayat besinler, ilaçlar, alkol, korozif (yakıcı, tahriş edici) maddeler ya da alerjik etki yapan maddeler vb.  İlkyardım:

  * Eğer zehrin alınması üzerinden henüz 30 dakika geçmemişse, o zaman kusturulur.  KUSTURMAK İÇİN:

  - Tercih edilen kişinin kendi parmağı ile küçük dilini dolayısıyla da öğürme refleksini uyararak kusmasını sağlamaktır,

  - Sıcağa yakın ılık su içirerek de kusturma sağlanabilir (kişi bardağı kendisi tutarak içmelidir! başkası tarafından içirilmemelidir!).  KUSTURULMAYACAK DURUMLAR:

  - Asit veya bazik madde (korozif madde) içeren sıvılar içilmişse,

  - Petrol ürünleri içilmişse,

  - Bilinci kapalı ise.  * Kusturulduktan sonra soğuk veya sıcak olmayan su içirilir, kusturulmayacak durumlarda da yine su içirilir.

  * Hastaneye götürülür, özellikle korozif madde içmiş kişilerin mutlaka hastane tedavisine gereksinimleri vardır:

  * Ne yapılacağına karar verilemeyen durumlarda mutlaka ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ aranmalıdır. Merkez aranmadan önce aşağıdaki bilgiler toplanmalıdır:

  - Zehirlenme ne ile meydana geldi, kutu veya prospektüs varsa yanınızda olmalı,

  - Kutudaki / şişedeki miktar ne kadar kalmış, daha önce ne kadarmış, çevreye saçılmış mı?

  - Zehir ne zaman alınmış, hastanın durumu nasıl?

  BESİN ZEHİRLENMELERİ  Bakteri veya bakteri salgıları (toksinleri ) ile oluşan zehirlenmelerdir. Bulantı-kusma, kramp şeklinde karın ağrısı ve ishal (diyare) ile seyrederler. Bunlar:  SALMONELLA:

  Kontamine (enfeksiyonla bulaşmış) et, süt ve yumurta ile bulaşır. Yendikten 12-24 saat sonra ani bulantı-kusma, karın ağrısı, ishal ile kendini gösterir.

  Tedavi: Herhangi bir tedavisi yoktur. 2-3 günde kendiliğinden geçer. Antibiyotik verilmez.

  * Aşırı ishal ve kusmaya bağlı olarak dehidratasyon gelişmişse içecek şeyler verilerek kaybedilen sıvı yerine konur.

  * Yemek hazırlanırken kapların temiz olmasına dikkat edilir ve iyi pişirilirse salmonella enfeksiyonu önlenebilir.  STAFİLOKOK:

  En sık rastlanan besin zehirlenmesidir. Karbonhidratlı, sütlü ve şekerli yiyeceklerin yenilmesi sonucu görülür. Örneğin: muhallebi, dondurma, mayonez gibi. Yendikten 2-6 saat sonra bulantı-kusma ile kendini gösterir (ishal nadiren görülür).

  Tedavi: Herhangi bir tedavisi yoktur. 4-6 saatte kendiliğinden geçer.

  Önlenebilmesi için; özellikle sütlü tatlılar ve kaynatılmadan pişirilen yemekler hazırlandıktan sonra uzun süre, fırında veya ısıtma tepsilerinde bekletilmemelidir.  CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS:

  Büyük miktarda hazırlanan yiyeceklerin oda ısısında, etkisiz buharda bekletilmesi veya yeterince soğuk ortamda muhafaza edilmemesi sonucunda ürer. Veya mikroorganizmanın bulaştığı balıklarla hastalık ortaya çıkar. Yendikten 8-10 saat sonra bulantı, karında kramp şeklinde ağrı ve ishal ile kendini gösterir.

  Tedavi: 24 saate kadar kendiliğinden iyileşir.

  * Dehidratasyon kontrol altına alınır, hastaya, daha öncede bahsedildiği gibi bol sıvı şeyler içirilir ve bu arada tuz ve elektrolit kaybını yerine koymak için de bir bardak suya bir miktar tuz ve yemek karbonatı konarak içirilir. Ya da bu amaçla kola, tuzlu ayran, meyve suları, maden suyu içirilebilir. Mümkün olduğunca tüm sıvı kaybı bu içeceklerle karşılanmayıp suyla desteklenmelidir.  İYİ YIKANMAMIŞ, YEMEK KAZINTISI KALMIŞ KAPLAR GENELLİKLE BESİN

  ZEHİRLENMESİNE YOL AÇAN EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜR.

  Cl. BOTULİNUM ( BOTULİSMUS ):

  Genelllikle iyi konservelenmemiş yiyeceklerin yenilmesi sonucu görülen en tehlikeli (hatta ölümcül) olan besin zehirlenmesidir. Yenildikten 24 saat sonra belirtiler görülebilir. İshal görülmez, kabızlık (konstipasyon) olabilir. Botulismusta, sinirlerden kaslara giden uyarılar engellenmekte ve bunun sonucunda şiddetli halsizlik, paralizi (kuvvet kaybı) ve ölüm görülebilmektedir.

  Belirtileri:

  - Ağız ve boğaz kuru ve ağrılıdır,

  - Kişi gözlerini odaklamada zorluk çeker (çift görme, bulanık görme olabilir)

  - Bitkinlik, yutma ve konuşma güçlüğü

  -Halsizlik veya kuvvet kaybı

  - Göz hareketlerinde kısıtlılık, göz bebeklerinde genişleme

  - Solunum kaslarında paralizi, solunum güçlüğü

  - Konuşamama, başın ön kısmında hissedilen baş ağrısı

  İlkyardım:

  * ABC kontrol edilir ve devamlılığı sağlanır

  * Olanak varsa oksijen verilir

  * Gerekiyorsa suni solunum yapılır

  * Acilen hastaneye götürülmelidir. Mutlaka antitoksin yapılması gerekir.  DEHİDRATASYON: Aşırı kusma ve ishal sonucu, vücuttan fazla miktarda sıvı ve elektrolit kaybı olur. Buna bağlı olarak cilt, dudaklar ve dil kurur. Cildin kuruluğunu anlamak üzere el üzerindeki deri, baş parmak ve işaret parmağı arasında tutulur, bırakıldığında deri hemen eski halini alıyorsa o zaman sorun yoktur, eğer eski halini alma süresi uzuyorsa, o zaman fazla miktarda sıvı kaybı vardır ve hemen tedavi edilmezse hipovolemik şok gelişebilir.

  Solunum Yolu Zehirlenmeleri

  Tüp gaz, egzoz gazı (karbonmonoksit), duman ve diğer zehirli gazların solunması sonucunda görülür. Özellikle renksiz ve kokusuz zehirli gazlarla meydana gelen zehirlenmelerde kişide görülen belirtilerin saptanması hayat kurtaracaktır.

  Belirtileri:

  -Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, kendinden geçme, bulantı-kusma, deride renk değişimi.

  İlkyardım:

  * Öncelikle kaynak kapatılır, havalandırma sağlanır, kişi temiz havaya çıkartılır.

  * Yüzüne su serpilebilir, kolları açılıp kapatılabilir,

  * Gerekiyorsa suni solunum ve kalp masajı yapılır,

  * Mutlaka hastaneye götürülür.

  Deri Yolu Zehirlenmeleri

  Kremler, tozlar, sıvılar ile temas sonucu, ya da ısırma, sokma, enjeksiyon ile meydana gelir. Etkilenme durumuna göre yerel veya genel belirtiler görülebilir.

  İlkyardım:

  * Etken madde krem veya toz şeklindeyse, bol akan su ile yıkanır; yara varsa üzeri steril gazlı bezle kapatılır.

  * Yerel belirtiler giderek yayılıyor ve genel belirtiler görülüyorsa, kişi derhal bir sağlık kuruluşuna götürülür. (Kişide gelişmekte olan alerjik şoka karşı sağlık kuruluşunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır, aksi halde kişi kaybedilebilir. Hastaneye götürürken bilinç kapanırsa koma pozisyonu verilir veya ABC nin devamlılığı sağlanır.)  Kedi ve Köpek Isırmaları: KUDUZ tehlikesi vardır. Bu gibi durumlarda ısırılan yer ilk önce bol su ile sabunlanıp köpürtülerek en az 5 dakika yıkanır.

  Aşı yaptırılır. Mümkünse hayvan gözetim altında tutulur, eğer 10 gün içinde ölürse aşıya devam edilir, 10 günü geçmesine rağmen hayvan ölmemişse, aşıya gerek yoktur. Hayvan bulunamamışsa, aşı mutlaka yaptırılmalıdır.  Yılan Sokması: İki derin diş izi yılanın zehirli olduğunu gösterir. Bu durumda sokulan yerin altından ve üstünden venöz turnike yapılarak, zehrin dolaşıma katılımı yavaşlatılır. Ağzında yara ve çürük dişi olmayan bir kişi yara yerinden zehri emip tükürebilir. Organ hareketsiz halde ve sarkıtılarak tutulur. Kişi mümkün olduğunca sakin tutulmaya çalışılmalıdır. Hastaneye götürülmelidir ve tetanos aşısı yaptırılmalıdır.

  VENÖZ TURNİKE: Enli kumaş veya kravat, yılanın soktuğu yerin hemen altından ve üstünden bağlanır. Ancak dolaşım engellenmeyecek şekilde bağlanmalıdır. Bunun için bacakta ise ayak, kolda ise el parmaklarına bakılır morarma varsa, hemen gevşetilir.  Akrep Sokması: Sokulan yere amonyak veya su ile bulamaç yapılmış yemek karbonatı sürülebilir. Venöz turnike uygulanabilir. Hastaneye götürülmelidir.  Arı Sokması: Sabunlu su ile yıkanabilir veya antiseptik ile silinebilir. İğne çıkarılabilecek durumdaysa cımbızla çıkarılır aksi halde, zorlanmaz.

  Yerel belirtiler genel belirtilere dönüşüyorsa, vakit kaybedilmeden hastaneye götürülmelidir.  Deniz Kestanesi Batması: Bu durumda organ (genelde ayak), yanmayacak şekilde dayanabileceği kadar (45° C) sıcak su içine daldırılarak, 20-30 dakika (ağrı dininceye) kadar bekletilir. Sıcak dikeni eritir.

  Denizanası Teması: Denizanası ve deniz şakayıklarının nematokist denilen vantuzlarındaki çengellerle cilde tutunurlar, bunların zarar verilmeden uzaklaştırılması için: önce alkol (ya da sirke veya deniz suyu) ile yıkanır, sonra üzerine pudra ekilir, varsa çiğ et konarak yumuşatılır ve bıçağın tersi veya tahta çubukla deriden sıyrılır. Ya da o kısım doğrudan musluk suyu ile yıkanabilir; tatlı su vantuzları patlatacağından kişi rahatlayacaktır.

  Besin zehirlenmeleri - gida zehirlenmeleri Yorumları    Permalink - Mesaj no 1  05-21-2011, 17:13

  --->: Besin zehirlenmeleri - gida zehirlenmeleri


  mide yıkanması kaç saat sürer söyleyin
  Misafir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar) Misafir Ziyaretci


Konu hakkinda benzer etiketler
et zehirlenmesine ne iyi gelir , balik dokunmasina ne iyi gelir , mide bulantisi kusma ishal halsizlik , balik zehirlenmesine ne iyi gelir , mide yikanmasi kac saat surer , balik zehirlenmesinden sonra ne yenir , mide bulantisi kusma ishal , histamin zehirlenmesi tedavi ,