Akciğerin Kendine Has Bir Acil Savunma Birimine Sahip Olduğunu Biliyor muydunuz?Akciğer, kendi acil savunma birimine sahiptir. Bazı akciğer hücreleri bakteri ve mikropların üzerine doğal bir mikrop öldürücü bileşim püskürterek bunları etkisiz hale getirirler. Böylelikle solunum yoluyla vücuda giren ve akciğere gelene kadar canlı kalmayı başarabilen mikrop ve bakteriler, burada imha edilirler.


Akciğer hücreleri kendilerine özel bir savunma sistemine sahiptirler. Solunum yoluyla vücuda giren mikropları hemen teşhis ederler. Daha sonra bu mikrobun üzerine, onu etkisiz hale getirecek bir madde püskürtürler. Gözle görülmeyecek kadar küçük bir hücrenin öncelikle mikrobu diğer maddelerden ayırdedebilmesi büyük bir mucizedir. Çünkü yanlış bir seçim yaptığında vücut için gerekli bir maddeyi de etkisiz hale getirebilir.

Akciğer hücrelerinin kendilerine zarar verecek maddeleri tanımaları, onları etkisiz hale getirecek bileşimi bilmeleri ve ayrıca üretebilmeleri elbette ki mümkün değildir. Hücreler düşünme, bilme, karar alma, plan yapma gibi bilince ait özelliklerden yoksundurlar. Tüm bunlar, gökleri ve yeri bir düzen içinde yaratan, bir uyum ve ölçü tesbit eden Allah'ın eseridir. Allah, tek bir hücreye dahi insana hayranlık verecek derecede şuurlu işler yaptırarak, sonsuz ilminin ve aklının delillerini göstermektedir.